Lõppenud voorude jooksvad tulemused - november 2022

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 29. novembri seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

MAK meede 6.4

7.-21.09.2022 19 224 000 290 23 875 405 PRIA teeb otsused hiljemalt 29.12.2022

Toiduainetööstuse investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamiseks

MAK meede 4.2.6

14.-28.09.2022 13 860 000 41 3 664 682 PRIA teeb otsused hiljemalt 31.12.2022

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.2

21.09.-05.10.2022 4 mln 10 5 328 303 PRIA teeb otsused hiljemalt 26.01.2023

Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.3

21.09.-05.10.2022 3 mln 3 2 707 196 PRIA teeb otsused hiljemalt 26.01.2023

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

MAK meede 6.1

12.-19.10.2022,

eeltäitmine 05.-11.10.2022

4 140 000 177 10 607 555 PRIA teeb otsused hiljemalt 11.01.2023