Loomakasvatuse otsetoetusi taotleb 2009 klienti

15. aprillil lõppes PRIAs loomakasvatuse otsetoetuste taotluste vastuvõtt. Esialgsetel andmetel esitas taotluse 2009 loomapidajat. Taotleda sai piimalehma kasvatamise otsetoetust (PTK), ammlehma kasvatamise otsetoetust (ATK) ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetust (UTK).

PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tauno Taska sõnul kulges taotluste vastuvõtt koostöös klientidega taas väga sujuvalt ning tõrgeteta. „Kuna loomakasvatuse otsetoetuste taotleja peab terves majapidamises täitma ka tingimuslikkuse nõudeid ja vastav küsimustik on pindala- ja loomapõhiste toetuste taotluse osa, tuleb loomakasvatuse otsetoetuste taotlejal mais algaval pindala- ja loomapõhiste toetuste taotluste esitamise perioodil e-PRIA kaudu lisaks esitada ka pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus,“ tuletab Taska meelde.

Esialgsetel andmetel esitati 636 piimalehma, 1080 ammlehma ning 537 ute ja kitse kasvatamise otsetoetuse taotlust. Tabelis on toodud taotlejate arv ning kõigi loomakasvatuse otsetoetuste taotluste arv maakondade kaupa.

Maakond

Taotlejate arv

 

ATK taotluste arv

 

PTK taotluste arv

 

UTK taotluste arv

HARJUMAA

133

 

74

 

42

 

35

HIIUMAA

100

 

65

 

17

 

35

IDA-VIRUMAA

61

 

31

 

25

 

15

JÕGEVAMAA

52

 

20

 

31

 

6

JÄRVAMAA

100

 

42

 

49

 

21

LÄÄNEMAA

80

 

55

 

14

 

23

LÄÄNE-VIRUMAA

151

 

82

 

64

 

24

PÕLVAMAA

82

 

26

 

31

 

30

PÄRNUMAA

265

 

165

 

76

 

57

RAPLAMAA

125

 

61

 

48

 

28

SAAREMAA

312

 

187

 

55

 

111

TARTUMAA

114

 

47

 

29

 

43

VALGAMAA

124

 

74

 

39

 

25

VILJANDIMAA

154

 

72

 

60

 

39

VÕRUMAA

156

 

79

 

56

 

45

Kokku

2009

 

1080

 

636

 

537

 

Kuna taotleja võis toetust taotleda mitmest valdkonnast, siis erineb toetuse taotlejate koguarv valdkondade summaarsest taotlejate arvust. Rohkem infot loomakasvatuse otsetoetuste taotluste esitamise statistika osas leiab PRIA kodulehe toetuste statistika lehekülje graafikul „Loomatoetuste taotlemine 2024“. 

Loomakasvatuse otsetoetuse ühikumäärad kinnitab PRIA 1. detsembriks 2024. Määramise või taotluste rahuldamata jätmise otsustab PRIA peadirektor hiljemalt 10. detsembriks 2024. Toetuste väljamaksmise tähtaeg on 30. juuni 2025.