Kui lemmiklooma pidamine ei toimu isiklikul eesmärgil, tuleb tegevuskoht registrisse kanda

21. aprillist 2021. aastal rakendus Euroopa Liidus loomatervise valdkonna uus õiguslik raamistik, mis tõi kaasa muudatused ka põllumajandusloomade registrisse kantavate loomaliikide ja tegevusalade osas.

Üks suurematest muudatustest puudutab loomade pidamist, keda me tavapäraselt oleme harjunud pidama lemmikloomadeks (näiteks koer, kass, dekoratiivkalad). Kui nendega seotud tegevus ei toimu isiklikul eesmärgil, siis kehtib nüüdsest kohustus teavitada nende loomade pidamisest registrit. Registrisse tuleb kanda tegevuskoht. Registri andmete põhjal saab teha järelevalvet, et tagada loomade tervisele sobilike tingimuste pakkumine tegevuskohtades ning sellega aidata tagada loomade heaolu.

Registrisse kandmist saab teha e-PRIAs.

Need, kes peavad lemmiklooma perelemmikuna (koer, kass, valgetuhkur, selgrootu (v.a mesilased, molluskid ja vähid), dekoratiivkala, kahepaikne, roomaja, lind (v.a kana, kalkun, pärlkana, part, hani, vutt, tuvi, faasan, nurmkana ja silerinnalised linnud), näriline ja küülik), ei pea registrit teavitama. Isiklik eesmärk tähendab, et looma ega tema järglasi ei plaanita kellelegi jäävalt üle anda ehk tegemist on pikaaegse perelemmikuga. Niipea, kui loomaliikide osas, keda tavapäraselt oleme harjunud lemmikloomadeks pidama, tehakse püsiva iseloomuga üleandmisi ühelt pidajalt teisele, ei ole tegemist enam lemmikloomapidamisega.

Kuidas teavitada?

Loomade ostu-müügi puhul on tegemist majandustegevusega ning nii eraisikul kui juriidilisel isikul, tuleb PRIA peetavale loomade registrile esitada majandustegevusteade.

  • Majandustegevuseteate esitamise teenuse leiab e-PRIA-s:

Registrid > Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused > Alusta uut taotlust > Majandustegevusteade

Oluline on, et loomapidajal tuleb registrisse kanda kõik tegevuskohad, kus loomadega tegeletakse, st et kui ettevõtjal on mitu asukohta (näiteks erinevatel aadressidel paiknevad kauplused), kus tegeletakse loomade müügiga, tuleb kõigi asukohtade kohta PRIA peetavale loomade registrile esitada eraldi majandustegevusteade.

Olukordades, kus toimub küll loomade korduv püsiva iseloomuga üleandmine (näiteks loomade varjupaikadest hoiukohtadesse üle andmine), kuid rahalist tehingut ei toimu aga looma pidajale kompenseeritakse näiteks looma pidamisega tekkivad kulud ja/või tegevuste aluseks on osapoolte vaheline leping – näitena hoiukodud, tuleb esitada  loomapidamisega tegelemise teade.

  • Mitte isiklikul eesmärgil, aga mitte ka majandustegevuse eesmärgil, tavapäraselt lemmikloomadena peetavate liikide pidamisega tegelev loomapidaja leiab teavitamise teenuse e-PRIA-s:

Registrid > Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused > Alusta uut taotlust > Loomapidamisega tegelemise teade

Kuidas ma tean, et tegevus ei ole enam lemmiklooma pidamine ja sellest tuleb teavitada?

Tekib küsimus, kas igaüks, kes lemmikloomana peetava looma või tema järglase ära annab, peab enda tegevusest registrile teada andma?

Vastus on, et rahaliste tehingute ja/või üleandmise järgselt kohese Eestist väljaviimise korral kindlasti.

Mitterahaliste tehingute puhul, kus loom jääb Eestisse, tuleks lähtuda tavapärasest arusaamast, mida peetakse lemmikloomapidamiseks ja mida mitte. Kui kord elus naabrile kassipoeg ära anda, siis loomade registrit teavitama ei pea, sest mõlemapoolselt on selgelt tegemist lemmikloomapidamisega. Kui aga teha korrapäraselt sotsiaalmeediasse postitusi ära-antavate loomalaste kohta, siis tuleb oma tegevusest registrit teavitada, sest korduvad postitused viitavad selgelt järjepidevale tegevusele, kus eesmärgiks on looma järglased pidevalt ja püsivalt üle anda.