Koolide ja lasteaedade pidajad saavad septembris taotleda toetust mahetoidu pakkumise eest

Koolide ja lasteaedade mahetoidu pakkumise toetamiseks on 23.-30. septembril e-PRIAs avatud haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetuse taotluste vastuvõtt.

Toetatakse mahetoidu pakkumist koolieelse lasteasutuse lastele ja statsionaarses õppes õppivatele üldhariduskoolide 1.–12. klassi õpilastele. Toidu valmistamisel peab olema mahetoidu osakaal vähemalt 20% ning toitlustamist pakkuv isik peab olema teavitanud Põllumajandus- ja Toiduametit (PTA) mahetoidu pakkumisest.

PRIA saadab kõikidele haridusasutuste pidajatele, kes PTA andmete põhjal on toetuse nõuetele vastavad, e-kirja infoga, et e-PRIAsse on lisandunud toetuspakkumus toetuse taotlemiseks.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Avalduse ja juhised PRIA kliendiks registreerumiseks leiate siit. Andmete registrisse kandmise avaldus tuleb esitada enne toetuse pakkumuse kinnituse esitamist.

Taotlejale makstava toetuse suurus kujuneb haridusasutuse laste arvu ja nende kalendrikuude arvu alusel, mille jooksul haridusasutus vastas toetuse saamise nõuetele. Toetuse määr ühe koolieelse lasteasutuse lapse kohta on 4,90 eurot ja ühe üldhariduskooli õpilase kohta on 2,20 eurot ühes kalendrikuus. Toetust makstakse haridusasutuse pidajale kuni neli korda aastas. 2022. aastal antakse toetust alates aprillist pakutud mahetoidu eest.

2022. aasta teise ja kolmanda kvartali kohta makstakse toetust tagantjärgi hiljemalt 31. oktoobril 2022. aastal. Neljanda kvartali kohta makstakse toetust tavapärases korras, kvartalile järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul, st 2023. aasta jaanuaris.

Toetuse eelarveks 2022. aastal on 673 500 eurot. Taotlusvooru lõppedes saab taotlusi esitada seni kuni kalendriaasta kohta on eelarves kasutamata vahendeid.

Täpsem info toetuse taotlemise ning tingimuste kohta leiate toetuse lehelt.