Karjatervise statistika aitab analüüsida, kuidas meie piimalehmadel läheb

Alates aprilli keskpaigast on loomade tervist edendavate kõrgemate majandamisnõuete toetuse (KMN) taotlejatele kättesaadav nende personaalne tegevuskohapõhine statistika, mille abil oma piimaveiste karja heaolu analüüsida.

Statistika koostamisel on aluseks võetud KMN taotlejate esitatud karjatervise protokollid ning klient näeb graafikul võrdlusena enda karja andmeid, teiste loomapidajate karjade keskmist ning soovitatud referentsväärtust. Andmegraafikult on näha kõikide protokollis esitatud näitajate andmed, näiteks seemendusindeks, piima rasva- ja valguprotsent jpm.

Karjatervise statistika on praegu kättesaadav KMNi taotlejale tema isiklikul e-PRIA kontol. Ta pääseb oma personaalsele karjatervise statistika teenusele ligi juba tuttavast protokollide esitamise teenusest – e-PRIA rubriigist „Registrid“ menüünupu „Karjatervise protokollid ja statistika“ alt. Statistika vahelehel on kliendile nähtav tegevuskoha karjatervise näitajate muutumine ajas, võrdlus kõikide teiste loomapidajate esitatud protokollide keskmise ja näitaja riiklikult soovitatud referentsväärtusega. Andmete trendide jälgimine ja võrdlus sektoriga annab tootjatele võimaluse oma tegevust analüüsida ja vajadusel korrektiive teha.

Aprilli alguseks esitatud märtsikuised karjatervise protokollid katsid ära 117 444 piimaveise andmed. Seega – kõigist Eestis peetavatest piimaveistest on statistikas kajastatud 70%, ülejäänud ei kuulu KMN taotlejate karjadesse. 

Tulevikus on plaanis luua ka avalik statistikaga infograafika, mis lisatakse PRIA kodulehe statistikamoodulisse.

Kolme joonega graafik, kus jooned jooksevad perioodiliselt üles alla ja alt üles.