Hooldustööde tuvastamine toimub satelliiditehnoloogia abil

Mõne päeva pärast jõuab kätte rohumaade hooldamise tähtaeg. Rohumaad peavad olema hooldatud hiljemalt 20. augustiks.

PRIA kasutab pindalatoetuste menetlemisel rohumaade hooldamise kontrollimisel satelliidipiltide abi. Selleks on loodud rakendusprogramm, mille abil jälgitakse põllul toimunud muutusi kogu vegetatsiooniperioodi jooksul. Esmakordselt kasutati rohumaade hooldamise tuvastamise programmi abi 2018. aastal. Vaatluse all on üle 101 000 taotletud rohumaapõllu, kokku üle 413 000 ha. Kõigil on võimalus andmetega tutvuda PRIA avalikul veebikaardil. Veebikaardilt põldude niitmise info kontrollimisel peab aga arvestama, et andmed tekivad kaardile mõningase viitajaga. Viitaja pikkus on keskmiselt nädal.

Selleks, et väljastada tulemust, kas hooldustöö on tehtud või mitte, vajab satelliidipiltide arvutusmootor mitmeid pilte. Kuna andmemahud on väga suured, võtab kogu arvutusprotsess aega. Tulemus tuleb süsteemil hooaja algusest alates ümber arvutada ka juhul, kui taotleja teeb e-PRIA kaudu põllu piiri muudatuse. Soovitame taotlejal, kes avalikult veebikaardilt kohe oma niidetud põldude kohta õiget infot ei leia, kontrollida seda mõne aja möödudes uuesti.

Niitmise tuvastamise süsteem väljastab uue tulemuse põllule ainult siis, kui tal on piisav hulk alusandmeid. Kui andmete hulk on ebapiisav, uueneb veebikaardil küll andmete ülearvutamise kuupäev, kuid uut tulemust põllule ei teki. Mida lähemale saabub hooldamistähtaeg, seda täpsemaid tulemusi süsteem väljastab, sest kasutada on järjest pikem satelliidipiltide aegrida. Võrreldes 2018. aastaga on süsteem oluliselt täienenud. Kiirenenud on satelliidipiltide allalaadimine, mis aitab tulemusi kiiremini väljastada.

Mõningaid probleeme on praegu hooldamise tuvastamisega veel karjatatavatel põldudel ja keerulise kujuga põldudel. Kui põldudel karjatatakse portsjonite kaupa, siis ei teki kogu karjatamisperioodi jooksul olukorda, kus taotletav ala oleks täies ulatuses sarnane niidetud rohumaaga. Arendus käib selles suunas, et ka karjatamine oleks selgelt tuvastatav. PRIA on vajadusel kontrollinud tulemuste õigsust ka kohapeal.

Nagu ka eelmisel aastal, saatis PRIA taotlejatele tähelepanu juhtimiseks meeldetuletuskirja rohumaade hooldamise tähtaja lähenemisest. Kirja said need taotlejad, kelle rohumaa põldude kohta satelliidiandmed veel ei näidanud, et põld oleks hooldatud. PRIA ei oota taotlejatelt niitmise meeldetuletuskirjale vastust, kuid kui taotlejal on selge, et tal ei ole võimalik hooldamist vajaval rohumaal tööd ettenähtud ajaks teostada, siis on vajalik esitada e-PRIAs vastavasisuline taotluse muudatusavaldus. Täiendavate küsimuste korral saab pöörduda PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679. Täpsemat infot teenuse kohta saab lugeda PRIA veebilehelt.

Rohumaade seire tulemused 2020. aasta 11. augusti seisuga:

põldude arv (tk)

 

põldude pind (ha)

 

Rohumaade hooldamise teemal on võimalik lisaks lugeda PRIA koduleheküljelt:

- rubriigist Korduma kippuvad küsimused ja

- uudisest Mis ilmnes niitmise tuvastamisel ja mida totleja sellest õppida saaks

Pikemas perspektiivis on PRIAl plaanis üle minna valimipõhiselt kontrollilt seirele. Olemasolevaid võimalusi täiendatakse igal aastal ja lisanduvad ka uued seire võimalused, eelkõige kultuuride tuvastamine. Kogu kontrolli protsess on suunatud sellele, et taotlejaid oma tööde ja tegemiste juures võimalikult vähe häirida ja toetust saaks need taotlejad, kes on toetuse saamiseks vajalikud nõuded täitnud.