Avanes põldude ja poollooduslike koosluste alade joonistamise teenus 2020. a pindalatoetuste taotlemiseks

Alates 17. aprillist on vanas e-PRIAs teenustes "Minu põllud" ja "Minu niidud" võimalik 2020. a pindalatoetuste taotluse jaoks joonistada põlde ja poollooduslikele kooslustele (PLK) alasid.

Vana e-PRIA teenuste kasutamiseks tuleb peale e-PRIAsse sisse logimist ülemiselt siniselt menüürealt valida „Vana e-PRIA“. Varasemalt teenust kasutanud, aga sel aastal esimest korda teenusesse sisenevatele klientidele laaditakse alla PRIA või Keskkonnaameti poolt kindlakstehtud andmed kliendi põldude ja alade kohta. Need võivad olla kohapealses või administratiivses kontrollis, satelliitpiltide või ortofotode alusel kontrollitud põllud ja PLK alad. Kui kontrolle pole läbi viidud, siis on kindlakstehtud andmeteks eelmisel aastal taotleja poolt joonistatud põllud või alad. Peale kindlakstehtud andmete laadimist saab joonistada oma põllud/PLK alad, mida soovitakse lisada 2020. a pindalatoetuste taotlusele. Esimest korda teenust kasutavad kliendid saavad kohe peale teenusesse sisenemist hakata joonistama oma põlde/PLK alasid.

Taotlust ei saa praegu veel eeltäita, põllud saab lisada taotlusele ning taotluse ära esitada alates 2. maist. PLK alad saab Keskkonnametile kooskõlastamiseks saata alates 2. maist. Pärast kooskõlastuse saamist on võimalik alad lisada PLK taotlusele ja taotlus ära esitada.

Juhime põldude/PLK alade joonistamisel tähelepanu sellele, et piirid, maakasutus ja kultuur vastaksid tegelikule olukorrale 2020. aastal ja et nende maade osas oleks olemas kehtiv maakasutusõigus.

Juhul kui võrreldes e-PRIAs näha olevate põllumassiivide piiridega on võetud kasutusse uusi maid ja need on heas põllumajanduslikus seisukorras, siis palume esitada ettepanek põllumassiivide piiride muutmiseks, kasutades e-PRIA teenust „Põllumassiivide muudatused“ (leitav e-PRIA – Valdused – Põllumassiivide muudatused).