Aprillis ilmunud „Silmapaistev põllumajandus“ kirjutab PRIA tegemistest