6. septembrini saab esitada maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusi

Augusti alguses avanes maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse (MAK 2014–2020 meede 6.4) taotlusvoor, mis kestab veel kuni 6. septembrini. Koos sellega hakkas PRIA esmakordselt oma klientidele pakkuma ka juhendamisteenust, et taotluse esitamine oleks lihtsam.

Toetuse eesmärk on luua maapiirkonnas, eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades, eeldused uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit. Toetust on võimalik saada majandustegevuse mitmekesistamiseks ja arendamiseks vajaliku ehitise ehitamiseks või hoone parendamiseks, masina, seadme või muu sisseseade soetamiseks ning paigaldamiseks, samuti ka rändkaupluse ja selle sisseseade ostmiseks. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 200 000 eurot arengukava programmiperioodil kokku.

Käesoleva taotlusvooru eelarve on kokku 14 miljonit eurot, mis jaguneb sihtgruppide vahel järgmiselt: põllumajandusettevõtjatele 5,6 miljonit ja mittepõllumajanduslikele ettevõtjatele 8,4 miljonit eurot. Infot toetuse tingimuste kohta leiab PRIA kodulehelt ja meetme määrusest.

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus on kahtlemata üks populaarsemaid toetusmeetmeid. Tavapäraselt esitab taotluse ligi 400 ettevõtjat.

Juhendajad aitavad sihte seada

Majandustegevuse mitmekesistamise toetuse taotlusvoorus pakub PRIA esimest korda juhendamisteenust. PRIA töötajatel on ülevaade kogu toetuse taotlemise protsessist ehk elukaarest. Selle väärtusliku teadmise põhjal saab ette näha võimalikke murekohti, millele juhendaja saab kliendi tähelepanu juhtida – koos saab üle vaadata taotlusel esitatavad andmed ning vajalikud dokumendid.

Juhendaja Kristi Kuslap, kes on Põhja-Eesti büroo peainspektor, leiab, et juhendamisteenus on kasulik: „See on meile täiesti uus kogemus ja hea võimalus õppimiseks ning ma pooldan igati sellise lisatoe andmist.“ Ta lisab, et tema kogemuse põhjal on mitmel juhul olnudki abi sellest, et võimalikud kitsaskohad toetuse taotlemisel on ennetavalt üles leitud. „Näiteks selgub, et kahjuks ettevõttele see konkreetne investeeringutoetus ei sobigi, aga siis saame pakkuda teisi võimalusi, mis sobivad just temale,“ selgitab Kuslap.

Positiivsena toob ta välja sedagi, et juhendamine annab aega süvenemiseks. „Kuna klientide küsimused on sisulised, siis annab otsene kliendikontakt võimaluse neile väga personaalselt vastata juba enne taotluse esitamist. Tore on seegi, et näiteks e-PRIAs taotluse sisestamisega taotlejad eriti abi ei vaja, nad on kiitnud, et koostatud kirjalik juhend on väga selge ja arusaadav!“

PRIA arengutoetuste osakonna juhataja Piret Kljutšivski ütleb, et taotlejate huvi teenuse vastu on suur ning küsimused on mitmepalgelised. „Juhendamiste käigus on paistnud silma, et oluliseks peetakse näiteks töökohtade loomist ning säilitamist. Teine suur kasutegur on, et juhendamisele pöördumine on aidanud ettevõtjal oma arenguvõimalustest ja toetusmeetme sisust paremini aimu saada,“ selgitab ta.

Piret Kljutšivski soovitab kõigil huvilistel broneerida aeg kohtumiseks võimalikult varakult. „Meie senine kogemus on näidanud, et 80 protsenti taotlustest esitatakse viimastel päevadel, juhendamise aeg tuleks seega broneerida aegsasti, kuni veel valikuvõimalusi jagub. Samuti palume silmas pidada, et mida rohkem infot on taotlejal olemas, seda paremini saab juhendaja end kohtumiseks ette valmistada,“ lisab Kljutšivski.

Juhendamisele pöördumiseks tuleb esmalt broneerida aeg PRIA kodulehe kaudu (teenuse valiku rippmenüüst tuleb valida „Mitmekesistamise toetuse taotluse täitmise juhendamine“) ning taotleja saab otsustada, kas soovib juhendamist

  • telefoni teel – broneerimisel on oluline märkida oma telefoninumber ning PRIA juhendaja võtab broneeritud ajal ühendust;
  • veebi teel – broneerimisel tuleb kindlasti märkida oma kehtiv e-posti aadress, millele PRIA saadab enne kohtumise algust veebijuhendamiseks vajaliku Microsoft Teamsi kohtumise lingi või
  • silmast silma kohtumise käigus Pärnu või Tartu teenindusbüroos.

Broneerimissüsteem broneeringute tegemiseks on avatud kuni 5. septembrini. Kui lahendamist vajab kiire küsimus, mis ei eelda ettevõtte terviklikku ülevaadet või kui soovite juhendamisteenuse kohta lisateavet, siis palume helistada PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678.