Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi eelinfo: 2024. aastal saab taotleda toetust väärtuslike püsirohumaade säilitamiseks

Järgmisest aastast alates saab hakata taotlema toetust väärtuslike püsirohumaade säilitamiseks. Väärtuslikud püsirohumaad suurendavad elurikkust ja pakuvad mitmesuguseid ökosüsteemi teenuseid. Tegemist on 5-aastase keskkonnatoetusega.

Toetust saavad kahte tüüpi püsirohumaad: väljaspool kaitstavaid alasid asuvad pärandniidud ja kõrge loodusväärtusega püsirohumaad. Väärtuslikud püsirohumaad peavad olema pikemat aega uuendamata. Kultuurtaimed peavad olema hakanud asenduma looduslike rohttaimedega või tegu peab olema juba liigirikka, peamiselt looduslike liikidega niiduga.

Toetust saavad ainult need püsirohumaad, mis on ekspertide poolt inventeeritud väärtuslikeks püsirohumaadeks. Väljaspool kaitstavaid alasid asuvad pärandniidud on juba inventeeritud ja neile saab hakata toetust taotlema alates 2024. aastast. Kõrge loodusväärtusega püsirohumaid ehk pikemat aega uuendamata püsirohumaid, kus kultuurtaimed on hakanud asenduma looduslike rohttaimedega, hakatakse inventeerima alates 2024. aasta suvest ja neile saab toetust küsida alates 2025. aastast. Igal aastal inventeeritakse maid juurde. Toetusõiguslike väärtuslike püsirohumaade kohta koostatakse kaardikiht, mille taotleja saab e-PRIAs toetust taotledes aluseks võtta.

2024. aasta inventuuri perioodiks saab oma pikalt uuendamata püsirohumaast teada anda Heapõld veebilehel.

Toetuse nõuded

Toetust võivad taotleda kõik, kelle kasutada on vähemalt 0,3 hektari suurune väärtuslik püsirohumaa, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

Väärtuslikku püsirohumaad tuleb sarnaselt PST toetuse nõuetele vähemalt üle aasta hooldada (niita, karjatada, hekseldada), et vältida ebasoovitava taimestiku teket. Hekseldamine on lubatud alates 1. augustist.

Maad tuleb hoida rohukamaras, ei tohi teha rohukamarat kahjustavaid mullaharimistöid, maad uuendada ega kasutada väetisi, reoveesetet või keemilist taimekaitsevahendit.

Taotleja peab oma põllumajanduslikuks majapidamises järgima tingimuslikkuse nõudeid, millistega saab tutvuda PRIA kodulehel. Väärtuslikele püsirohumaadele saab võtta ka teisi pindalatoetusi, välja arvatud pärandniidu hooldamise toetus ja pinnavee kaitse toetus.