2. mail algab pindalatoetuste taotlemine

Sel aastal saab 2.-21. maini ning seejärel hilinenult 22. maist 15. juunini taotleda pindalatoetusi, maaelu arengukava loomatoetusi ja üleminekutoetusi.

2020.a saab taotleda järgmisi toetusi:

Otsetoetused - eelarve 169 366 000 €, rahastab Euroopa Liit:

 • ühtne pindalatoetus (ÜPT) ning kliimat- ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (ROH);
 • noore põllumajandustootja toetus (NPT);
 • puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV);
 • jätkata saab väikepõllumajandustootjate toetuse (VPT) kavas osalemisega.

Üleminekutoetused – eelarve 9 130 000 €, rahastab Eesti riik:

 • põllumajanduskultuuri üleminekutoetus (PTO);
 • heinaseemne üleminekutoetus (SEL).

Maaelu arengukava 2014-2020 toetused – rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik:

 1. Keskkonna- ja kliimameede ehk põllumajanduslik keskkonnatoetus (kokku 32 255 000 €):
 • keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM);
 • keskkonnasõbraliku aianduse köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (KSK);
 • keskkonnasõbraliku aianduse puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA);
 • piirkondlik mullakaitse toetus (MULD);
 • piirkondlik veekaitse toetus (VESI);
 • kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SORT);
 • ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL);
 • poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK).
 1. Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAH, 22 mln €).
 2. Loomade heaolu toetus (LHT, 7 mln €).
 3. Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (NAT, 560 000 €)

Toetuste taotlemisel tuleb arvestada oluliste muudatustega:

 • Pindalatoetuste taotlusel täpsustatakse haljassööda kasutusotstarvet, mille tulemusena on võimalik täpsustada, kas haljalt koristatavaid taimi kasutatakse haljasmassi saamiseks, k.a taastuvenergia tootmiseks (HM) või rohumaana loomade karjatamiseks (KAR).
 • 2019. a taotluste andmete alusel vähenes Eesti riigi tasandil püsirohumaa suhtarv võrreldes 2015. a kehtestatud võrdlussuhtarvuga alla 5% (täpsemalt 4,92%), millega loetakse 2020. a püsirohumaa suhtarv riigi tasandil säilitatuks. Seega kehtib 2020. a püsirohumaade säilitamine tavapärase kohustusena ehk püsirohumaad on vaja säilitada, kuid selle ülesharimine ei too kaasa „rohestamise“ toetuse vähendamist. Kuna 2019. a oli suhtarvu vähenemine lubatud piirile väga lähedal, siis püsirohumaade edasine ülesharimine võib väga suure tõenäosusega tuua kaasa tagasirajamise kohustuse 2021. aastaks. 2019. a sügisel ülesharitud püsirohumaa, kuhu on külvatud talivili, toob kaasa 2020. a rohestamise toetuse vähendamise, kuna maa hariti üles ajal, mil kehtis täielik ülesharimise keeld.
 • Taotlejad, kelle kasutuses on maad, millele kehtib 2016. ja 2018. a lõpul määratud ning eelnevatel aastatel täitmata jäänud püsirohumaa tagasirajamise kohustus, peavad rajama püsirohumaa määratud ulatuses tagasi. Sellise kohustuse saanu peab tagasirajatavaid püsirohumaid näitama hiljemalt 15. juuniks 2020. a oma pindalatoetuste taotlusel märkega TAR. Aastail 2017-2019  tagasirajatud püsirohumaa (TAR) kasutusotstarvet ei tohi muuta.
 • Käesoleval aastal ei saada PRIA individuaalseid teavitusi taotlejatele, kui püsirohumaa suhtarv on riigi tasemel võrdlussuhtarvuga võrreldes vähenenud üle 4%. Vastavasisuline teave avaldatakse PRIA kodulehel.
 • KSM ja MAH taotlejad, kes kasutasid 2019. a kehtestatud erandit rohumaadele toetuse taotlemisel, peavad hiljemalt 15.06.2020. a nendel põldudel kasvatama KSM ja MAH määruses toodud muud kultuuri kui heintaimed.
 • LHT toetust saab taotleda suuremal pinnal peetavate sigade kohta.
 • OTL toetust saab taotleda kihnu maalamba pidamise eest.
 • Eesti vuttidele makstavat toetuse määra on tõstetud neljalt eurolt kuuele eurole.
 • PLK toetust saab taotleda taastamisest tulnud puisniidu karjatamise eest.
 • Uusi 5-aastaseid kohustusi saab 2020. a alustada ainult PLK ja OTL toetuse puhul.
 • Asendada saab ainult MULD ja MAH kohustust PLK kohustusega.
 • KSA kohustust saab suurenda kuni 15% ja MULD kohustust saab suurendada kuni 20% esimese kohustuseaasta kohustusealuse maa pindalast. MAH kohustust saavad suurendada kuni 15% ainult MAH taotlejad, kes on saanud 2018. või 2019. a alustava noore põllumajandustootja toetust.
 • Kui KSM kohustus võetakse üle pärast neljandat kohustuseaastat ja kohustuse ülevõtjal ei olnud varem kohustust, siis ei nõuta enam täiendkoolitusel osalemist.
 • Kui MAH kohustus võetakse üle pärast neljandat kohustuseaastat ja kohustuse ülevõtjal ei olnud varem kohustust, ei nõuta algkoolitusel, täienduskoolitusel ega õppepäeval osalemist.
 • Taotlejad, kelle MAK 5-aastane kohustus lõppes 31.12.2019. a, saavad oma lõppenud kohustust aasta võrra pikendada.

Toetuste kohta leiate rohkem infot meie koduleheküljelt.

Pindalatoetusi saab taotleda vaid elektrooniliselt e-PRIA kaudu. e-PRIAsse sisenemiseks on vaja ID-kaarti ja selle PIN-koode. Lisaks on võimalik e-PRIAsse siseneda Mobiil-IDga ja kasutades TARA (turvaline autentimine asutuste e-teenustesse) teenust, kus lisavõimalusena saab sisse logida kasutades pangalinki või Smart-IDd. Pärast e-PRIAsse sisenemist valige esindaja ja ülemiselt siniselt menüüribalt „Vana e-PRIA“. Pindalatoetuste taotluse leiate pärast vana e-PRIA portaali sisenemist menüüst „Teenused“ pindalatoetuste alalõigust.

Palume tungivalt leida võimalus esitada taotlus ise või mõne lähedase abiga, sest eriolukorrast tulenevalt ei pruugi PRIAl olla võimalust avada oma teenindusbüroosid terve taotlusperioodi jooksul ja me ei saa teid abistada sellises mahus nagu eelnevatel aastatel. 

Kui te siiski soovite esitada taotluse PRIA teenindusbüroos, siis palume enne teenindusbüroosse tulemist tutvuda PRIA veebilehel avaldatud infoga ja broneerida aeg taotluse esitamiseks. Aja broneerimiseks helistage PRIA maakondlikusse teenindusbüroosse või tehke broneering meie kodulehe broneerimissüsteemi kaudu. Teenindame vaid eelregistreeritud kliente.

 

Küsimuste korral palume helistada PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679.

Pindalatoetuste osas saab lisaks abi ka pöördudes MES nõuandeteenistuse konsulentide poole.

Palume mitte jätta taotlemisega seonduvaid toiminguid viimasele hetkele.