Toidu ekspordivõimaluste edendamine 2021

Turukorraldus

Head kliendid! Toidu ekspordivõimaluste edendamise meetme 2021. aasta vooru taotluste vastuvõttu on pikendatud 5. augustini 2021. a. 

Tutvustus

Tähelepanu! Taotluste vastuvõttu pikendatakse, mistõttu toimub taotluste vastuvõtt 21. juulist kuni 5. augustini 2021. a.

Toetus võimaldab Eesti ettevõtetel, kelle põhitegevusala on toiduseaduse § 6 ja Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 3 lõike 3 kohaselt toidu käitlemine, leida ekspordivõimalusi uutel sihtturgudel või laiendada olemasolevaid turge. Ekspordi edendamise tegevuses osalemiseks peab osalejal olema toode, mis on toit toiduseaduse § 2 tähenduses.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) korraldab taotlusvooru toidusektori ettevõtjatele kontaktreisil osalemiseks Saksamaal. Tulenevalt COVID-19 kriisist ning sellega seoses kehtestatavatest piirangutest võib tekkida vajadus korraldada reis veebi vahendusel.

PRIA korraldab koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga kontaktreisi/veebireisi, mille eeldatav aeg on oktoober 2021. aastal (sealhulgas ANUGA messi külastus, 09.–13.10.2021).

  • PRIA poolt uute ekspordivõimaluste leidmiseks korraldatud tegevuses osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA). VTA jääki saab kontrollida Rahandusministeeriumi veebilehel.
  • Taotluse rahuldamise korral kinnitab ettevõtja oma osalemise nädala jooksul avalduse rahuldamisest kirjalikult PRIA-le e-PRIA vahendusel. Sealt edasi koordineerib kontaktreisi tegevusi Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös sihtriigi eksperdiga, kes on PRIA partnerid kontaktreisi korraldamisel.

Toetatavad tegevused võimaldavad saavutada Eesti toidusektori eksportööride ekspordivõimekuse kasvu, arendades ettevõtjate ekspordialaseid kompetentse, kasvatades teadlikkust sihtturgudest ning võimaldades laiendada rahvusvahelist kontaktibaasi.

Nõuded osalejatele ning osalejate valiku protseduur on sätestatud maaeluministri 10. septembri 2018. a määruses nr 54 "Toidu ekspordivõimaluste edendamine".

Toetuse taotlusi saab esitada 21.07-05.08.2021. Taotlusi võetakse vastu e-PRIAs.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha siin. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

e-posti aadress info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)