Pindalatoetused 2017 üldinfo

MAK 2014-2020

Tutvustus

2017. aastal saab põllumajanduse otsetoetusi, üleminekutoetusi ja maaelu arengukava pindala- ja loomatoetusi taotleda 2. maist kuni 22. maini.

Hilinenult saab taotlusi esitada kuni 16. juunini, kuid sel juhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Kõigi toetuste taotlemiseks on teenused vana e-PRIA iseteenindusportaalis.

Toetustega seotud infomaterjale ja vorme PRIA 2017. a klientidele koju ei saada.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering/).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondliku teenindusbüroo telefonil  ja infotelefonil 737 7679.

 

2017. aastal saab taotleda järgmisi toetusi:

Otsetoetused:

 • ühtne pindalatoetus (ÜPT) ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (ROH);
 • noore põllumajandustootja toetus (NPT);
 • puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV);
 • jätkata saab väikepõllumajandustootjate toetuse (VPT) kavas osalemisega.

 

Üleminekutoetused:

 • põllumajanduskultuuri üleminekutoetus (PTO-PTO2);
 • heinaseemne üleminekutoetus (SEL).

PRIA kinnitas otsetoetuste ühuikumäärad 30. novembril 2017.

Toetus

EUR

ühtne pindalatoetus (ÜPT) 83,71
kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (ROH) 38,81
noore põllumajandustootja toetus (NPT) 20,92
puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV) 305,31
põllumajanduskultuuri üleminekutoetus (PTO-PTO2) 9,56
heinaseemne üleminekutoetus (SEL) 14,41
Piimalehma kasvatamise otsetoetus (PTK) 222,62

 

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 toetused (NB! kohustust alustada ega suurendada ei saa, jätkata saab ainult olemasolevat kohustust):

Põllumajanduslik keskkonnatoetus:

 • mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAH);
 • kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (Sangaste);
 • ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL);
 • poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK).

 

MAK 2014-2020 toetused:

1. Keskkonna- ja kliimameede ehk põllumajanduslik keskkonnatoetus:

 • keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM)*;
 • keskkonnasõbraliku aianduse köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (KSK)*;
 • piirkondlik mullakaitse toetus (MULD)*;
 • keskkonnasõbraliku aianduse puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA)*;
 • kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SORT)*;
 • ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL);
 • poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK).

2. Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAH)*.

3. Loomade heaolu toetus (LHT).

4. Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (NAT).

 

2017. aastast alates ei või võtta uut KSM, KSA, KSK, MULD, SORT, PLK ja MAH kohustust sellise maa kohta ega suurendada kohustust sellise maa arvelt, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassikoridori asukohaks. Planeeritava Rail Balticu trassikoridori jäävaid maid saate vaadata Maa-ameti geoportaalist (geoportaal.maaamet.ee/).

 

*Neid toetusi saab taotleda ainult e-PRIA vahendusel.