Noore põllumajandustootja toetus 2015

EAGF

Tutvustus

2015. aastast peab taotleja täitma lisaks nõuetele vastavuse nõuetele ja otsetoetuste saamise üldistele nõuetele ka kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk rohestamise toetuse (ROH) saamise nõudeid.

 

Täpsema info noore põllumajandustootja toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 

 • Vastuvõtuaeg- ja koht
 • Toetuste tutvustus/tingimused
 • Toetuse ühikumäära kehtestamine, toetuse määramine ja väljamaksmine
 • Finantsdistsipliini reeglid
 • Lisainfo ja kontakt

Noore põllumajandustootja toetuse eesmärgiks on alustava noore tootja toetusega soodustada põlvkondade vahetust põllumajanduses, et tagada toidu tootmise järjepidevus Eestis.

 


 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Toetuse taotluste vastuvõtt kestab 7. maist kuni 25. maini 2015. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 26. maist kuni 19. juunini 2015. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Pärast 19. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 19. juunini 2015. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub siin. Taotlust saab e-PRIAs esitada alates 7. maist kuni 19. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (siin).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Täpsem info e-PRIA kohta siin.

Kuni 19. juunini pakuvad e-PRIAs kasutamiseks ja pindalatoetuste taotluse esitamiseks tasuta juhendamist ka põllu- ja maamajanduse konsulendid, vt www.pikk.ee

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 17.04.2015. aasta määrus nr 32 “Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” (loe siit).

 

 • Noore põllumajandustootja toetust saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik, kes taotleb ühtsete pindalatoetust (ÜPT) ning kliima- ja keskkonnatoetust (ROH). (ÜPT ja ROH kohta loe siit.)
 • Noore põllumajandustootja toetust saab taotleda isik, kes asub esimest korda tegutsema põllumajandusliku majapidamise juhina või kes on asutanud põllumajandusliku majapidamise, esimese viie tegevusaasta jooksul. Esimesel toetuse taotluse esitamise aastal peab noor põllumajandustootja olema kuni 40 aastane (esimese taotluse esitamise aastal ei tohi saada 41).
 • Taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises. (vt siit).
 • Äriühingus peab noor põllumajandustootja toetuse taotlemiseks ja saamiseks  omama tõhusat ja pikaajalist kontrolli ettevõtte üle, ta peab otsustama ettevõtte juhtimise ja tulude üle ning vastutama finantsriskide eest.
 • Toetuse taotleja peab olema vähemalt 18 aastane teovõimeline isik.
 • Toetust makstakse kuni 5 aastat põllumajandusliku tegevusega alustamisest arvates.
 • Noore põllumajandustootja toetust makstakse kuni 39 ÜPT hektari eest.

 

TOETUSE ÜHIKUMÄÄRA KEHTESTAMINE, TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE NING FINANTSDISTSIPLIINI REEGLID

PRIA kehtestab ühtse pindalatoetuse ühikumäära 1. detsembriks 2015.Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA 10. detsembriks 2015. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2015.

Finantsdistsipliini reeglite alusel vähendamine võib rakenduda ka 2015. Otsuse toetuse vähendamise osas võib teha Euroopa Nõukogu või Euroopa Komisjon hiljemalt 16. oktoobriks 2015. (Finantsdistsipliini kohta loe siit)

 Tagasi algusesse

   

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume helistada infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusesse

 

Abiks taotlejale