Natura 2000 toetus erametsamaale 2020

Meede 12.2 MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Toetuse eesmärk on kompenseerida erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 erametsamaal.

Toetuse määr on sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas.

Piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal on toetuse määr 60 eurot hektari kohta aastas. Seda võidakse vähendada, kui eelarvest ei jätku kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks.

Taotluse esitamise tähtaeg on 4. aprill - 21. mai 2020.a.

Erametsakeskus teeb toetuse otsused hiljemalt 30. aprilliks 2021. a. PRIA maksab toetuse välja hiljemalt 30. juuniks 2021. a.

Täpsemad toetuse tingimused on kirjas SA Erametsakeskuse veebilehel aadressil

https://www.eramets.ee/toetused/natura-metsa-toetus/