Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus 2019

Meede 8.6 V voor EAFRD

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

EESMÄRK

Toetuse eesmärk on metsade elujõulisuse ja majandusliku väärtuse parandamine. Toetatakse hooldusraiet kuni 30aastases puistus, kasvavate puude laasimist ja ulukikahjustuste ennetamist. Metsaühistud saavad toetuse abil soetada metsatöödeks vajalikke seadmeid ja tarvikuid.

VASTUVÕTU AEG JA –KOHT

Taotlusi võetakse vastu 5. veebruar – 25. veebruar 2019. a Sihtasutuses Erametsakeskus. Taotluse saab esitada ainult e-PRIA portaalis. e-PRIA portaali saate siseneda siit. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIA-sse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures.

e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd. Palume Teil aegsasti kontrollida oma ID kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ja PIN koodide olemasolu. Täpsemat infot ID-kaardi ja mobiil-ID kohta saab Politsei ja Piirivalveametist ja veebilehelt www.id.ee.

Toetuse taotlemiseks vajalikku info saab SA Erametsakeskuse kodulehelt http://www.eramets.ee/toetused/metsameede/.

Taotlusi menetleb ja toetuse määramise otsuseid teeb PRIA poolt delegeeritud asutusena SA Erametsakeskus, toetused maksab pärast investeeringute elluviimist ja Erametsakeskuse poolset kontrolli välja PRIA.

Lisateavet saab Erametsakeskusest Tallinna maantee 22, 79512 Rapla, telefonidel 683 6065, 5683 6537, 5356 7390 ning e-posti aadressil metsameede [at] eramets [dot] ee (metsameede[at]eramets[dot]ee).