Loomatoetused 2015 üldinfo

EAGF

Tutvustus

Siit leiate vajaliku eelinfo 2015. a loomatoetuste taotlemiseks.

Juhime tähelepanu, et tänavu saab põllumajanduse otsetoetusi taotleda 7.-25. maini! 

UUS! Loomakasvatustoetuste taotlemisel on muutunud loomade pidamisperiood! Pidamisperiood kestab taotluse esitamise päevast kuni 1. juulini 2015!

Hilinenult saab taotlusi esitada kuni 19. juunini, kuid sel juhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

PS! Ühtlasi tuletame meelde, et ka tänavu on võimalik kõigil ühtse pindalatoetuse ja loomatoetuste taotlejatel pöörduda nõuandekeskuste konsulentide poole tasuta e-PRIA kasutamise juhendamise saamiseks. Konsulentide kontaktid ja rohkem infot e-PRIA juhendamise kohta leiate aadressil www.pikk.ee.

Otsetoetused 2015. a ühikumäär
Piimalehma kasvatamise otsetoetus 130,80
Ammlehma kasvatamise otsetoetus 91,32
Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus 15,88
Ühtne pindalatoetus 79,51
Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 36,14
Noore põllumajandustootja toetus 19,87
Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus 572,86

PRIA kinnitas otsetoetuste ühuikumäärad 1. detsembril 2015.