Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2017

Riiklik

Tutvustus

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetuse näol on tegemist kalanduse riikliku toetusega, mida annab riik PRIA kaudu. Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning taotluse esitamise ja taotluse menetlemise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

Toetust finantseeritakse riigieelarvest. 2017 taotlusvooru eelarve on 10 000 eurot. 

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

Eesmärk

Vastuvõtu aeg ja koht

Toetuse tutvustus/tingimused

Toetuse määramine ja väljamaksmine

Lisainfo ja kontakt

 

EESMÄRK        

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja ettevõttes korraldatava kalandusega seotud erialal õppiva õpilase või üliõpilase õppepraktika kulud.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi saab esitada ajavahemikul 01 – 08. detsember 2017.a

Taotlusdokumendid palume esitada: elektrooniliselt aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010. 

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised leiate siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume  esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

tagasi algusse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Erialade loetelu, mille omandamiseks toetust antakse on järgmine:

 • kalanduse tehnoloogiate majandamine ja juhtimine;
 • kalakasvatus;
 • kalakasvataja;
 • kalandus ja vesiviljelus;
 • 500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees;
 • siseveelaeva laevajuht;
 • 750-kilovatise ja suurema peamasina efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik;
 • vanemmadrus;
 • laevamotorist;
 • laevaelektrik;
 • toidutehnika ja tootearendus

Toetust võib taotleda sellise praktika kulude osaliseks hüvitamiseks, mille alguskuupäev ei ole varasem kui taotluse esitamise aastale eelnenud aasta 1. september ega hilisem kui taotluse esitamise aasta 30. november ning mille kestus ei ületa õppekavas määratud ajavahemikku.

Õppepraktika juhendajal peab olema erialane ettevalmistus, ning ta peab olema töötanud kalanduse alal vähemalt viimased kolm aastat, millest viimase aasta ettevõttes, kus õppepraktika läbi viiakse.

tagasi algusseTOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA teeb otsused hiljemalt 29. detsembriks 2017.a. Toetus makstakse taotleja arveldusarvele 10 tööpäeva jooksul alates toetuse määramise otsustamisest.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonil 737 1377.

tagasi algusse

Lisamaterjalid