Veebruaris toimub kalanduse toetustaotluste vastuvõtt COVID-19 mõjude leevendamiseks

17.-25. veebruarini võtab PRIA vastu kalanduse valdkonna COVID-19 pandeemiast tingitud müügikäibe vähenemise hüvitamise toetustaotlusi. Korraga on avatud kaks meedet: „Vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus“ ja „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus“.

Toetused võimaldavad hüvitada koroonaviiruse puhangust tingitud müügikäibe vähenemist, mis tekkis 2020. aasta 1. juulist kuni 31. detsembrini.

Toetust saab taotleda, kui taotleja müügikäive on 2020. aastal vähenenud rohkem kui 15 protsendi võrra võrreldes tema 2019. aasta sama perioodi keskmise müügikäibega, mille kohta toetust taotletakse.

Eelmainitud toetuste esimesed voorud toimusid 2020. aastal. Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetust taotles eelmisel aastal 16 taotlejat summas 830 406 eurot. Rahuldati 12 taotlust kogusummas 755 812 eurot. Meetme eelarve oli 5 000 000 eurot. Vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetust taotles eelmisel aastal 7 taotlejat ning kõigi taotlused rahuldati kogusummas 298 968 eurot. Meetme eelarve oli 1 229 873 eurot.

Järgnevalt on välja toodud mõlema toetuse olulisemad põhimõtted.

 

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus

Toetust saavad taotleda äriregistris registreeritud ettevõtjad:

1) kelle tegevusalaks on justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisa 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” järgi kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK-i jao C alajagu 10201) ja

2) kellel on toiduseaduse alusel antud tegevusluba kala käitlemise valdkonnas.

Toetust antakse taotleja kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügikäibe vähenemise eest selles osas, mis ületab 15 protsenti tema vähenenud müügikäibest. 

Toetuse tingimustele vastav käibelanguse osa, mis minimaalselt välja makstakse, peab taotlejal olema vähemalt 1000 eurot taotlusvooru kohta.

Toetuse suurus taotleja kohta ei tohi olla suurem kui:

  1. taotleja kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügikäibe vähenemise suurus 2020. aastal 1. juulist kuni 31. detsembrini võrreldes tema 2019. aasta sama ajavahemiku kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügikäibe suurusega;
  2. taotleja 2019. aastal tasutud tulu- ja sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni makse (edaspidi tööjõumaksud) summa;
  3. 150 000 eurot.

Taotluse esitamise ajaks peab taotleja olema täitnud maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse.

Täpsed tingimused leiate meetme määrusest.

 

Vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus

Toetust saavad taotleda äriregistris registreeritud ettevõtjad, kes tegelevad vesiviljelustoodete tootmisega ning

1) kelle tegevusalaks on justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisa 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” järgi magevee vesiviljelus (EMTAK-i jao A alajagu 03221) või mere-vesiviljelus (EMTAK-i jao A alajagu 03211) ja

2) kellel on loomatauditõrje seaduse alusel antud tegevusluba.

Ettevõtjatele hüvitatakse koroonaviiruse puhangust tingitud müügikäibe langus kuni 30 protsendi ulatuses. Müügikäibe langus peab olema tekkinud ajavahemikus 1. juuli kuni 31. detsember 2020. aastal.

Toetuse suurus taotleja kohta ei tohi olla suurem kui:

  1. taotleja vesiviljelustoodete müügikäibe vähenemise suurus 2020. aastal 1. veebruarist 30. juunini ja 1. juulist kuni 31. detsembrini võrreldes tema 2020. aastale vahetult eelnenud kuni kolme aasta sama ajavahemiku keskmise vesiviljelustoodete müügikäibe suurusega;
  2. 30 protsenti taotleja 2020. aastale vahetult eelnenud kuni kolme aasta keskmisest vesiviljelustoodete müügikäibe suurusest ajavahemikul 1. veebruarist kuni 31. detsembrini. Kui taotleja on tegutsenud alla kolme aasta, siis võetakse arvesse tema tegutsemisaja andmed.

Taotluse esitamise ajaks peab taotleja olema täitnud maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse.

Täpsed tingimused leiate meetme määrusest.