Veebiseminar „Pindala- ja loomatoetuste taotlemine e-PRIAs“ on nüüd järelvaadatav

10. maist kuni 15. juunini võtab PRIA vastu pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotlusi. 17. mail toimunud e-koolitusel tutvustasid PRIA spetsialistid, kuidas tänavu toetuste taotlemine e-PRIAs käib ja milliseid muudatusi tuleb silmas pidada.

Veebiseminar on järelvaadatav PRIA Youtube’i kanalil.

Seminari jooksul sai esitada PRIA spetsialistidele ka jooksvaid küsimusi taotluse täitmise ning e-teenuse loogikate kohta. Ülevaate erinevatest korduma kippuvatest küsimusest leiab PRIA kodulehelt, seminaril esitatud küsimused olid järgmised:

Kui ma pärandniidu toetuse raames muudan oma tegevust – nt algselt märgin taotlusele niitmise, kuid hiljem soovin muuta karjatamiseks –, kas taotlust saab muuta kuni 15. augustini?

Perioodi 2023–2027 pärandniidu hooldamise toetuse (NIIT) määruses on sätestatud, et kuni 15. augustini saab muuta ainult pärandniidu taotletud alade piiri. Hooldamise viisi pärast 15. juunit muuta ei saa. Kui siiski pärast taotluse esitamist selgub, et ala ei ole võimalik hooldada viisil, mis on taotlusel valitud, tuleb sellest kindlasti PRIAle teada anda 15 tööpäeva jooksul. Oluline on tähele panna, et sellised muudatused saavad olla eelkõige tingitud vääramatust jõust või erandlikest asjaoludest.

 

Kuidas märkida turbamaad mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetuse (MAHE) all?

Perioodi 2023–2027 MAHE taotlemiseks ei ole taotlusel vajalik turvasmuldadel asuvat maad eristada muudest maadest.

 

Kas enam ei pea taotlusel nendele põldudele, millele on planeeritud talvine taimkate, märkima „linnukest“? Kas taotleja peab ise järge pidama, et 50% (osadel 30%) oleks täidetud?

Talvise taimkatte märked tuleb taotlusele lisada ainult perioodi 2014–2020 mahepõllumajanduse toetuse kohustuse jätkamisel. Tingimuslikkuse talvise taimkatte nõude osas taotlusele talvise taimkatte märkeid ei lisata, seda arvestust peab taotleja ise pidama.

 

Mille alusel käib pärandniitudele MAHE toetuse taotlemine? Kas kariloomad peavad olema mahedad?

Pärandniitudele MAHE toetuse saamiseks peavad pärandniidud olema kantud mahepõllumajanduse registrisse ehk tegemist peab olema mahetunnustatud maaga. Lisaks peab taotlejal olema rohumaade, sh pärandniitude kohta, toetuse saamiseks vähemalt 0,2 loomühikule vastaval arvul mahepõllumajanduslikult peetavaid veiseid, lambaid, kitsi või hobuseid hektari kohta.

Kuidas pärandniitude mahepõllumajanduse registrisse kandmine käib?

Kui tegemist on alles alustava mahetootjaga, siis mahepõllumajandusega alustamisest tuli Põllumajandus- ja Toiduametile (PTA) teada anda ajavahemikul 10. märtsist 10. aprillini. Kui tegemist on mahepõllumajandusega jätkamisega, siis kõik põllud ja pärandniidu alad, millele soovitakse mahetunnustust saada, tuleb märkida PRIAle esitatavale toetuse taotlusele koos mahe maakasutusega. PRIA edastab taotlusel esitatud andmed PTAle, kes kontrollib põldude/alade mahepõllumajanduse nõuetele vastavust.

 

Kas väikepõllumajandustootja toetusega liitunud taotlejatel läheb sama programm edasi?

Väikepõllumajandustootja toetust perioodil 2023–2027 enam ei ole.

 

Kas eelmisel aastal külvatud liblikõieliste kultuuriga (punane ristik, valge meikas) põldu võib sellel aastal märkida sööti jäetud maaks?

Jah, võib küll.

 

Toetustaotlusele tuleb märkida iga põllu järgi, kas planeeritakse kasutada taimekaitsevahendeid. Kui ma jätan nt põllu kohta märke tegemata, aga ikkagi selgub, et taimekaitset kasutatakse, kas pean tegema muudatustaotluse ja lisama põllule märke?

Kui pärast taotluse esitamist kasutatakse põllul taimekaitsevahendeid, tuleb esitada taotluse muudatus ja teha põllule vastav märge taimekaitsevahendite kasutamise kohta. Juhime tähelepanu, et taimekaitsevahendi kasutamise veergu (TKV) tuleks info taimekaitsevahendite kasutamise kohta märkida alles pärast seda, kui põllul on neid kasutatud ehk veergu ei ole vaja kanda infot põllul planeeritavate tegevuste kohta. Taotlust saab muuta kuni 1. novembrini.

 

Kas pärandniidu lisategevused kuvatakse taotlusel või tuleb selleks minna lisategevuste kaardile?

NIIT ja perioodi 2014–2020 poolloodusliku koosluse hooldamise (PLK) toetuse lisategevuse taotlemise võimalus kuvatakse taotlusel. Vastav taotlemise veerg kuvatakse, kui tehtud on NIIT või PLK toetuse taotlemise märge ja taotlusel on vähemalt üks ala, mis vastab lisategevuse taotlemise tingimustele. Kui alale saab toetust taotleda, kuvatakse veergu taotlemise märkimiseks aktiivne märkeruut.

Pärandniidu või liigi seisundi parendamise lisategevuse kohta on kaardikiht „Pärandniidu lisategevused“, kust saab vaadata pärandniidu või liigi seisundi parendamise lisategevuse piire. Selguse huvides muudame kihi nimetuseks „Parendamise lisategevused“ ning muudatus jõuab e-PRIAsse järgmise nädala jooksul. Teisi lisategevusi saab taotleda kogu ala ulatuses ja eraldi kaardikihti nende osas ei ole.

 

Kuidas saab põldude loetelu vajaduse korral välja printida?

Hetkel PDF-faili genereerida ei saa. PDFid genereeritakse kõigile tagantjärgi hiljemalt 30. juuniks. Praegu saab endale teha ekraanikuva tõmmise. Põldude haldamise teenusest saab eksportida põldude andmed .csv formaadis (Exceli tabelisse, mida on võimalik printida).

 

Edukat taotlemist!

 

Kõigi pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt toimub 10.05–15.06.2023. Pärast 15. juunit taotlust esitada ei saa.

Taotlust saab esitada vaid elektrooniliselt e-PRIA kaudu. Käesoleva aasta taotluse esitamist saate alustada e-PRIA esilehel menüüst „Taotlemine“ valides „Esita toetustaotlus“ ja rippmenüüst meede „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“, seejärel vajutage nupule „Alusta esitamist“.

e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Lisaks pakub Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandeteenistus pindala- ja maaelu arengu loomatoetuste taotlejatele 10. maist kuni 15. juunini 2023 kuni 2 tundi tasuta juhendamist.