Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise tingimustes on oodata muudatusi

Käesoleva aasta aprillikuus on planeeritud väikeste põllumajandusettevõtete toetuse vastuvõtt. Praeguste plaanide järgi toimub taotluste eeltäitmine 6.-12. aprillil ning taotluste vastuvõtt on planeeritud 13.-21. aprillil.

Väikeettevõtete toetamine aitab kaasa põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele, pakkudes võimalust põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks, sh põhivara moderniseerimiseks.

Aprillikuise taotlusvooru puhul toimub muudatus toetuse taotlejale esitatud nõuete osas. Varasemalt said toetust taotleda vähemalt kaks majandusaastat tegutsenud FIEd ja äriühingud, kelle põllumajanduslike toodete müügitulu oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal vahemikus 4000–14 000 eurot ja eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot ning moodustas mõlemal taotluse esitamisele eelnenud majandusaastal üle 50% kogu müügitulust. Peale muudatuse jõustumist saavad toetust taotleda äriseadustiku tähenduses ettevõtjad, kelle põllumajandusliku standardkogutoodangu (SKT) väärtus oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 4000 – 50 000 eurot.

Põllumajanduslik standardkogutoodangu (SKT) väärtus tehakse kindlaks koefitsientide baasil, mis arvutatakse viie aasta keskmisena vastavalt vaatlusaluste aastate saagikus- ja tootmisnäitajatele ning hindadele.

SKT arvutamise metoodika alusel on välja töötatud põllumajandusliku suuruse ja tootmistüübi kalkulaator, mis aitab SKT väärtusi kindlaks määrata. Kalkulaatori leiate siit.

Põllumajandusmaa puhul arvutatakse SKT väärtus selle põllumajandusmaa hektarite alusel, millel taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal kasvatas asjakohaseid põllumajanduskultuure. Põllumajandusloomade puhul arvutatakse väärtus nende põllumajandusloomade arvu alusel, keda taotleja pidas taotluse esitamisele vahetult eelnenud aasta 31. detsembri seisuga.

Kõikide määruse muudatustega saab tutvuda pärast määruse muudatuste vastuvõtmist. Vastavasisuline info avaldatakse ka PRIA kodulehel.