Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus määrati 69 taotlejale

13.-21. aprillil võttis PRIA vastu väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlusi. Toetus määrati 69 ettevõttele summas 974 231 eurot.

Väikeettevõtete toetamisega aidatakse kaasa põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele. Toetus on mõeldud väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks. Loe rohkem siin.

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Katrin Märss ütleb, et selle aasta taotlusvoorus muudeti taotlemise nõudeid, mis võimaldas taotleda toetust põllumajandusliku standardkogutoodangu (SKT) väärtuse alusel. Muudatus andis võimaluse tulla taotlema ka neil, kelle müügitulu pole varasemalt nõuetele vastanud.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 15 000 eurot arengukava programmiperioodil. Käesoleva vooru eelarve on 3 miljonit eurot.

Tabelis on välja toodud toetuse jagunemine maakondade lõikes:

 

Toetuse jagunemine maakondade lõikes

Maakond

Toetusesaajate arv

          Rahuldatud toetuse summa EUR

Harju maakond

10

        139 600,00

Hiiu maakond

3

        42 000,00

Ida-Virumaa

2

        30 000,00

Jõgeva maakond

2

        30 000,00

Järva maakond

2

        25 800,00

Lääne maakond

2

        30 000,00

Lääne-Viru maakond

8

        117 650,00

Põlva maakond

7

        93 281,00

Pärnu maakond

9

        135 000,00

Rapla maakond

3

        45 000,00

Saare maakond

4

        60 000,00

Tartu maakond

6

        84 400,00

Valga maakond

2

        30 000,00

Viljandi maakond

5

        63 500,00

Võru maakond

4

        48 000,00

Kokku:

69

        974 231,00

 

Toetuse esimene osa (kuni 75% määratud toetusest) makstakse välja 30 tööpäeva jooksul peale taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Teine osa makstakse kliendile välja kolme kuu jooksul alates äriplaanis kavandatud kõigi tegevuste elluviimisest ning nõuetekohaste dokumentide esitamisest.