Uus kaardirakendus näitab maaparanduse kõige värskemaid andmeid

Põllumajandusametil valmis uus maaparanduse kaardirakendus, kus on maaomanikele ja kõikidele huvilistele kättesaadav geograafilise infosüsteemi (GIS) maaparandussüsteemide andmete hetkeseis.

Kaardirakendusest on võimalik vaadata enda ja huvipakkuva kinnistu maaparandussüsteemide registri andmeid: kus paiknevad riigi poolt korrashoitavad ühiseesvoolud, maaparandussüsteemide maa-alad (ehitiste kaupa), maaparandussüsteemide eesvoolud. Samuti on kaardirakendusest leitav maaparandusühistute tegevuspiirkondade paiknemine.

Teiste asutuste hallatavatest GIS andmetest on võimalik kasutada Maa-ameti erinevaid aluskaarte ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti põllumassiivide ja põldude GIS-andmeid.

Kaardirakendus on vabalt ligipääsetav ja asub SIIN.

Lähem info:

Asko Põder
maaparanduse osakonna peaspetsialist
asko [dot] poder [at] pma [dot] agri [dot] ee


Teate edastas:

Annika Kubja
nõunik, kommunikatsioon
tel 5883 6975
annika [dot] kubja [at] pma [dot] agri [dot] ee
Põllumajandusamet