Ülesharitud püsirohumaid tuleb taas hakata tagasi rajama

2020. aasta pindalatoetuste taotluste kontrolli tulemusena selgus, et käesoleva aasta püsirohumaa suhtarv kogu põllumajandusmaasse on 2015. aasta võrdlusarvuga võrreldes vähenenud üle 5%. 570-le taotlejale, kellele kohalduvad rohestamise nõuded ning kelle kasutuses on viimasel kahel aastal ülesharitud püsirohumaid, saadab PRIA välja püsirohumaa tagasirajamise otsused. Tagasirajamisele kuulub 2 538 hektarit viimase kahe aasta jooksul ülesharitud püsirohumaad, mis moodustab 54% ülesharitud püsirohumaa pindalast.

Tagasirajamise määramine 2021. aastaks toob lisaks püsirohumaade taasrajamisele kaasa püsirohumaade täieliku ülesharimise keelu kõikidele taotlejatele, kellele kohalduvad rohestamise nõuded.

PRIA peadirektori käskkirja püsirohumaa suhtarvu vähenemise kohta üle 5%, millega antakse teada täieliku ülesharimise keelu algusest uuel aastal, leiate siit.

Rohkem infot püsirohumaade säilitamise teemal leiate lehelt Püsirohumaade säilitamine.