PRIA töötajad osalesid teenusedisaini arenguprogrammis

Maaeluministeeriumi valitsemisalas viidi käesoleval aastal läbi teenusedisaini arenguprogramm, kus osalesid haldusala asutuste töötajad ning väliste huvirühmade esindajad.

Töögruppides otsiti lahendusi, kuidas muuta kasutajasõbralikumaks erinevaid maapiirkonna ettevõtlusega seotud teenuseid. Programm algas 5. mail ning teemapüstitusi lahendati teenusedisaini meetodeid jälgides. Arenguprogramm kulmineerus 1. novembril toimunud lõpuüritusega, kus töögrupid esitlesid leitud lahendusi ning ettepanekuid.

PRIA töötajad andsid oma panuse kolmes tiimis: noored põllumajandustootjad, tootjaorganisatsioonid ning asendusteenus. Lisaks toimusid töögrupid selge märgistuse ja taimetervise nõuete teemadel.

Tiim „Noored põllumajandustootjad“ arutles, kuidas luua paremad eeldused ettevõtlusega alustamiseks. Pakuti välja toetav inkubatsiooniprogramm eesmärgiga julgustada noori alustama ettevõtlusega põllumajandus- või toidutootmise valdkonnas. Põllumajanduses inimressursi suurendamise teemaga tegeles ka tiim „Asendusteenus“, kes seadis eesmärgiks lahendada asendustalunike nappust motivatsiooniprogrammi ning digilahenduse abiga. „Tootjaorganisatsioonide“ tiim töötas välja 12 kuu pikkuse arenguprogrammi, mis toetab ühistute kasvamist edukateks tootjaorganisatsioonideks.

Kõik tiimid jätkavad lahenduste arendamist ning loodavad, et väljatöötatud teenused aitavad kaasa maapiirkonna ettevõtluse arengule.

Pildil tiim "Tootjaorganisatsioonid". Foto: Maaeluministeerium.