Taavi Tamm on aasta sisekoolitaja 2023 nominent

PRIA teenusdisaini nõunik Taavi Tamm on aasta sisekoolitaja 2023 osalise ajaga sisekoolitaja kategooria nominent. Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit (ESAL) korraldas üle-eestilist aasta sisekoolitaja konkurssi üheksandat aastat.

Osalise ajaga sisekoolitaja kategooria kohta ütleb konkursi korraldaja oma kodulehe, et „osalise ajaga sisekoolitaja on koolitaja, kes lisaks põhitööle koolitab enda organisatsioonis ka kolleege.“

Tamm on teenusdisainerina disainmõtlemise levitaja ja juurutaja. Tema peamised koolitusteemad on eelpool mainitud disainmõtlemine, aga ka teenuste disaini protsess ja tööriistad, ärimudel, koolitaja koolitused, liftikõne e. pitching. Tamm kuulub PRIAs sisekoolitussüsteemi arendusmeeskonda SAMM, mis on õhinapõhine vabatahtlikkuse alusel koos käiv meeskond, kelle südameasjaks on PRIA sisekoolitussüsteemi paremaks tegemine. Tema kandidatuuriankeedis toodi välja, et ta „on väga põnev koolitaja, kes valdab väga hästi oma valdkonda ning paneb end kuulama ja kaasa mõtlema. Tema soojus ning päriselulised näited on kaasahaaravad ning inspireerivad.“

Tamm ütles pärast tunnustuse vastuvõtmist, et tal on selle üle äärmiselt hea meel. „Mulle teeb juba see rõõmu, et meie meeskonnal tuli üldse idee mind kandidaadiks esitada. ESALi poolt nomineerituks saamine annab aga eelkõige iseendale ekspertidepoolse kinnituse, et järelikult olen viimased kümmekond aastat isehakanud koolitajana tegutsedes midagi päris õigesti teinud,“ selgitas Tamm värske tunnustuse väärtust.

Aasta sisekoolitaja 2023 kuulutati pidulikult välja sisekoolituse konverentsil „Kuidas saavutada kvaliteet ja tulemus?“, mis toimus 23. novembril 2023 Radisson Blu Olümpia Hotelli konverentsikeskuses. Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu kodulehel on kirjas, et „aasta sisekoolitaja konkursi eesmärk on tunnustada organisatsioonide sisekoolitajaid kui täiskasvanute arengu toetajaid, kes jagavad oma teadmisi organisatsioonisiseselt, juhendavad kolleege spetsiifiliste oskuste arendamisel, suunavad nende kui täiskasvanud õppijate arusaamade ja hoiakute kujunemist ning toetavad nende enesearengut.“

Palju õnne, Taavi! PRIA tööpere on sinu üle uhke!