Rohumaade hooldamisest

2023. aastal on algamas uus toetusperiood, mis toob kaasa vajaduse pinnaseirele üleminekuks.

Pinnaseire tähendab, et nõuete täitmist kontrollitakse kõikide taotlejate osas, aga seda tehakse suures osas vahenditega, mis klassikalist kohapealset kontrolli ei tähenda. Kontroll tehakse kasutades satelliidiandmeid ja andmebaase. Selleks, et pinnaseirele õigeaegselt üle minna, alustati vajalike töödega juba 2018. aastal, kui kasutusele võeti rohumaade hooldamise tuvastamise süsteem.

Rohumaade hooldamise kontrollimine satelliidiandmete abil täiustub igal aastal. Kui siiani on süsteemi jaoks olnud keeruline saada tulemusi väikestele ja keeruka kujuga põldudele, siis 2021. aastal on süsteemi täiendatud ja tuleval aastal alustame selle rakendamisega. Praeguseks on katsetatud kultuuride tuvastamist, kuid süsteem vajab enne täielikku kasutuselevõtmist veel edasiarendamist.

PRIAsse jõuavad satelliidiandmed kevadest sügiseni iganädalaselt. Järk-järgult väheneb süsteemis põldude hulk, millel hooldamistegevust ei tuvastata. Augustis saadeti taotlejatele ka tööde teostamise peatselt saabuvat tähtaega meeldetuletav kiri. See võimaldas taotlejatel õigeaegselt põllu osas taotlemisest loobuda juhul, kui tööde teostamise võimalust ei olnud. Toetustaotluse õigeaegne muudatus on aidanud vältida võimalikke edasisi ebameeldivusi, nt toetussumma vähendamist.

Taotlejate teadlikkus rohumaade nõuete täitmise osas kasvab aasta-aastalt. 2021. aasta tulemustele tuginedes saame öelda, et hooldamata jäi alla 1% rohumaade pinnast. Nende juhtumite puhul tuli toetussummat vähendada.