Riik toetab kalade koelmualade, elupaikade ja rändeteede parendamist kokku 6 miljoni euroga

Regionaalminister Piret Hartman allkirjastas kalade kudemistingimuste parendamise toetusmeetme. Toetuse eesmärk on kaitsta ja taastada veekeskkonna elurikkust ja ökosüsteeme. Kudemistingimuste parendamiseks on eraldatud 6 miljonit eurot.

„Inimtegevuse tõttu on paljude kudemisalade kvaliteet halvenenud, nende pindala vähenenud ja paljud on täiesti hävinenud,“ rääkis regionaalminister Piret Hartman. „Sellest meetmest toetatavatel tegevustel on otsene hea mõju looduskeskkonnale, kuna need aitavad kaasa kalavarude taastumisele ning parandavad vee-elustiku seisu üldisemalt. Kui suudame jõgedes ja lahtedes kalade liikumise ja kudemise tingimusi parandada, siis suurendab see kalade taastootmisvõimet ning see positiivne mõju võimendub aja jooksul,“ selgitas Hartman. 

Kalanduspoliitika osakonna juhataja Sigmar Suu lisas, et kalavarude hea seisundi saavutamiseks on pikaajalises vaates kõige tõhusam lahendus kindlustada kalade looduslik taastootmine koelmualade taastamise, neile ligipääsu tagamise ning kunstkoelmute loomise teel. Kalade looduslikud head kudemistingimused ja asurkondade vaba läbikäimine tagavad kalapopulatsioonide elujõulisuse. 

„Paljude kalaliikide, nagu näiteks harjuse, meriforelli ja jõeforelli, puhul on koelmute taastamine ja rajamine ning vanade paisude likvideerimine, sealhulgas kobraste tegevuse piiramine, mõistlikumad lahendused, kui pidevalt asustusmaterjali jõkke lasta,“ rääkis Suu

Eesti kalanduse strateegia näeb ette, et kalavaru olukorra parandamiseks nii rannikumeres kui ka siseveekogudes on vaja senisest enam pöörata tähelepanu koelmupaikade taastamisele, rändeteede avamisele  ja kalavaru teadmistepõhisele kasutamisele.

Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027“ meetme „Perioodi 2021–2027 kalade kudemistingimuste parendamise toetus“ eesmärk on aidata kaasa veekeskkonna elurikkuse ja ökosüsteemide kaitsmisele ning taastamisele.

 

Teate edastas
Heili Sõrmus
nõunik
avalike suhete osakond
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
______________________________
heili [dot] sormus [at] agri [dot] ee (heili[dot]sormus[at]agri[dot]ee)
56 228 240
Suur-Ameerika tn 1 / 10122 Tallinn / www.agri.ee