Regionaalminister toetab muutlikust ilmast enim mõjutatud põllumajandustootjaid 3,5 miljoni euroga

Erakorralise toetuse eesmärk on tagada nende põllumajandustootjate elujõulisus, keda mõjutasid enim tänavune kevad-suvine põud, õitsemisaegsed öökülmad ja päevaste ning öiste temperatuuride suur erinevus. Allkirjastatud regionaalministri määrusega toetatakse piimatootmist, lamba- ja kitsekasvatust, lihaveisekasvatust ning õuna- ja sõstrakasvatust.

Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Madis Pärteli sõnul on toetuse eesmärk leevendada 2023. aasta muutlikest ilmastikutingimustest tulenevaid mõjusid ja tagada erinevate sektorite elujõulisus. „Kevad-suvine põud, viljapuude ja marjapõõsaste õitsemisaegsed öökülmad ning päikesepaistelised päevad, millele järgnesid külmad ööd, pärssisid rohukasvu ja kahjustasid õuna- ning sõstrasaaki. Rohumaade madalama saagikuse tõttu pidi karjatatavatele loomadele ostma lisasööta, mis tekitas arvestatava lisakulu,“ avas Pärtel enim mõjutatud põllumajandustootjate olukorda.

Toetuse ettepanekut tutvustati 13. septembril põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu kohtumisel. „Saime sektorilt tagasisidet ettepanekule ja otsustasime edasi minna toetusega piimatootmis-, lamba- ja kitsekasvatus-, lihaveisekasvatus- ning õuna- ja sõstrakasvatussektorile. Lisati ka mõned täpsustused, mida võtsime eelnõu koostamisel arvesse,“ rääkis regionaalminister Madis Kallas.

Toetuse eelarve on ligikaudu 3,5 miljonit eurot ja toetus makstakse välja hiljemalt 31. jaanuaril 2024. aastal. Toetust administreerib Põllumajanduse Informatsiooni ja Registrite Amet (PRIA), kes eeltäidab registrite andmete põhjal elektroonse taotluse ja teeb selle taotlejale kättesaadavaks PRIA e-teenuste keskkonnas 6. detsembriks. Taotleja peab kontrollima ja kirjalikult teavitama PRIAt võimalikest ebatäpsetest andmetest ning esitama toetuse saamiseks taotluse hiljemalt 13. detsembril 2023. Täpsemat infot toetuse tingimuste ning taotluse esitamise kohta leiab PRIA kodulehelt alates 23. novembrist.

 

Teate edastas

Julius Koppel

nõunik
avalike suhete osakond
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

julius [dot] koppel [at] agri [dot] ee (julius[dot]koppel[at]agri[dot]ee)

625 6255