Püsirohumaa suhtarvu vähenemine võib tuua kaasa püsirohumaade tagasirajamise kohustuse

Tänavuste pindalatoetuste taotluste esialgsetel andmetel on Eesti riigi tasandil püsirohumaa suhtarv vähenenud võrreldes 2015. a kehtestatud võrdlussuhtarvuga 5,8%. Lubatud vähenemise piirmäär on aga 5%.

Lõplik suhtarvu vähenemine selgub pärast taotluste kontrolli ehk hiljemalt 15. detsembriks. Suure tõenäosusega jääb see üle 5%, mis tooks kaasa püsirohumaade tagasirajamise kohustuse 2021. aastaks. 

Palume arvestada oma põllumajanduslike tööde planeerimisel ja teostamisel, et edasine püsirohumaa ülesharimine võib tuua kaasa püsirohumaa tagasirajamise kohustuse.

Sel sügisel ülesharitud püsirohumaa mõjutab 2021. aasta püsirohumaa suhtarvu ja sellest tulenevat võimalikku tagasirajamise kohustust 2022. aastaks.

Püsirohumaa säilitamise nõudest on vabastatud mahetootjad mahetunnustatud maa osas ning väikepõllumajandustootjate kavaga liitunud taotlejad. Täpsemalt saab püsirohumaa säilitamise kohustuse kohta lugeda siit.