PRIAs on valminud värsked ülevaated Eesti isevarustatuse kohta põllumajandussaaduste osas

17. juunil lõppes tänavune pindalatoetuste taotlusvoor ning nende taotlusandmete põhjal on võimalik teha esmaseid prognoose Eestis kasvatatavate põllumajandussaaduste tootmise mahtude kohta. Kõrvutades selleaastaste kasvupindade andmeid Statistikaameti andmetega Eesti tarbimismahtude kohta, saamegi teha esmase kiirprognoosi Eesti isevarustatuse kohta põllumajandussaaduste osas.

PRIAl on valminud interaktiivne töölaud põllumajanduskultuuride kasvatamise kohta, millelt saab näha ülevaadet taotletud kultuuridest ning võrrelda neid andmeid varasemate aastatega.    

Nii näiteks on näha, et heas korras põllumajandusmaa pindala kasvab aasta-aastalt järjest ja seda peamiselt teraviljade (talinisu) ja õli- ja kiukultuuride (talirapsi ja –rüpsi) kasvupindade suurenemise tõttu. 

Samas alla viimaste aastate keskmise on rohumaade, kaunviljade, köögiviljade ning ravim- ja maitsetaimede kasvupinnad.

Tavapärast saagikust ja tarbimist arvesse võttes võib öelda, et kokkuvõttes ületab tõenäoliselt taimsete põllumajandussaaduste tootmine meie tarbimisvajaduse 29%-ga, sealjuures suurim on ülejääk nisu, odra ning rapsi ja –rüpsiseemne tootmise osas.

Endiselt ei suudeta Eestis tagada tarbimisvajadust kartuli, köögivilja ja puuvilja-marjade osas, kuigi näiteks avamaa köögiviljade osas on just sel aastal pindade järgi oodata keskmisest suuremat saaki.

Täpsemat ülevaadet põllumajandussaaduste prognoositavast tootmisest/tarbimisest ja Eesti isevarustatusest (sh loomsete toodete osas) saab vaadata interaktiivsel töölaual Eesti isevarustatus põllumajandussaadustega.