PRIA osaleb reaalajamajanduse projektis

2022. aasta sügisel liitus PRIA Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) poolt koordineeritava reaalajamajanduse projektiga, mis toob kokku avaliku ja erasektori esindajad, et koostöös arendada digitaalseid lahendusi nii, et tehingud ja andmevahetus osapoolte vahel toimuvad masin-masin liideste abil reaalajas või minimaalse viivitusega.

Projekti eesmärgiks on vähendada ettevõtjate halduskoormust riigile andmete esitamisel, kasutades võimalikult palju automaatset andmevahetust ning andmete ristkasutust. Projekti tegevuskava lähtub strateegiadokumendist „Reaalajamajanduse visioon 2020–2027“. Rohkem infot projekti kohta leiab siit.

PRIA osaleb projektis andmepõhise aruandluse valdkonnas, katsetades uudseid lahendusi andmete vahetamisel põllumajanduses. 2023. aasta jaanuarist märtsini viis PRIA koostöös ASiga Helmes läbi eelanalüüsi, et uurida, kas masin-masin andmevahetusliideste arendamine farmitarkvarade ja PRIA põllumajandusloomade registri vahel on tehniliselt teostatav ning majanduslikult põhjendatud. Eelanalüüsi lõpparuandega saab tutvuda siit.

Eelanalüüsi tulemusi ning edasisi plaane tutvustati sihtgrupile 10. aprillil toimunud veebiseminaril, kus tegid ettekanded PRIA, AS Helmes ning MKMi esindajad:

Farmitarkvaradega andmevahetuse projekt jätkub detailanalüüsiga, mille käigus selgitatakse välja andmevahetuslahenduse tehnilised üksikasjad. Pärast seda alustab PRIA koos partneritega tarkvara arendusega. Detailanalüüs ja tootearendus on planeeritud lõpetada 2024. aasta esimeses pooles.

 

Projekti rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist, majandus- ja taristuministri 16. oktoobri 2015. a käskkirja nr 15-0329 „Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks“ alusel.