PRIA maksab keskkonnatoetusteks välja üle 88 miljoni euro

PRIA alustas 2023. aastal taotletud keskkonnatoetuste määramise otsuste tegemist ja toetuste väljamaksmist jaanuari keskel. Kokku makstakse taotlejatele välja üle 88 miljoni euro keskkonnatoetusi.

PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trelli sõnul alustas PRIA kohe aasta alguses määramisotsuste tegemist ka nende pindala- ja loomatoetuste osas, mille otsuse tegemise tähtaeg on veebruaris. „Jaanuari lõpuks saavad koostatud kõik maksmisele minevad eelmise programmperioodi toetuste otsused, uue programmperioodi keskkonnatoetuste otsuste koostamine on praegu käimas. Ka nende osas saab enamus otsuseid tehtud tavapärasel ajal ehk 12. veebruariks. Nimetatud kuupäevaks tehtud otsustega saab klientidele välja makstud ligi 90% keskkonnatoetusteks eelarvega ettenähtud summast. Nelja toetuse puhul vajab otsuse tegemise tähtaeg pikendamist: ohustatud tõugu looma pidamise toetuse ja ökoalade toetuse puhul tehakse otsused hiljemalt veebruari lõpuks ning ökosüsteemiteenuste säilitamise toetuse ja loomade tervist edendavate kõrgemate majapidamisnõuete toetuse puhul hiljemalt 8. märtsiks. Kõigile neile, keda otsuse tegemise edasilükkumine puudutab, saatis PRIA personaalse teavituse. Meie eesmärgiks on otsused teha esimesel võimalusel, et toetusraha jõuaks taotlejateni võimalikult kiiresti,“ selgitab Tanel Trell.

Järgnevas tabelis on toodud keskkonnatoetuste eelarved ja otsuste tegemise planeeritud lõpuajad. Toetused makstakse taotlejale välja hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast määramisotsuse tegemist.

Toetus

Meetme eelarve (€)

Otsuste tegemise planeeritud lõpuaeg

MAK 2014–2020 programmperioodi toetused    

Keskkonnasõbraliku aianduse puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA)

1 000

31. jaanuar

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK)

2 300 000

31. jaanuar

Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAH)

2 500 000

31. jaanuar

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL2014+)

300 000

31. jaanuar

Piirkondlik mullakaitse toetus (MULD2014+)

50 000

31. jaanuar

Piirkondlik veekaitse toetus (VESIR)

10 000

31. jaanuar

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SORT)

115 000

31. jaanuar

ÜPP 2023 –2027 programmperioodi toetused    

Turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetus (MULD2023+)

3 896 923 (koos MULD2023+, PÕHJAVESI ja PINNAVESI)

12. veebruar

Põhjavee kaitse toetus (PÕHJAVESI) 3 896 923 (koos MULD2023+, PÕHJAVESI ja PINNAVESI) 12. veebruar
Pinnavee kaitse toetus (PINNAVESI) 3 896 923 (koos MULD2023+, PÕHJAVESI ja PINNAVESI) 12. veebruar

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM)

27 966 253

12. veebruar

Mesilaste korjeala toetus (MESI)

439 541

12. veebruar

Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse ja loomakasvatuse toetused (MAHE+MAHEL)

25 017 000

12. veebruar

Pärandniidu hooldamise toetus (NIIT)

7 491 700

12. veebruar

Loomade heaolu toetus (LHT)

9 800 000

12. veebruar

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL2023+)

1 734 815

29. veebruar

Ökoalade toetus (ÖKO)

2 676 512

29. veebruar

Ökosüsteemiteenuste säilitamise toetus (ÖST)

1 816 254

8. märts

Loomade tervist edendavate kõrgemate majapidamisnõuete toetus (KMN)

2 600 000

8. märts

Pärast seda, kui PRIA on taotleja maksekorralduse kinnitanud, saab taotleja andmeid enda toetuse laekumise kohta vaadata e-PRIA teenuses „Maksed ja võlgnevused“.