PRIA külastas maikuus mitmeid eriilmelisi taotlejaid

PRIA delegatsioonid külastasid maikuu jooksul erinevaid ettevõtmisi, mis on PRIAst toetust taotlenud – Rannu Püha Martini kirikut, Kodas Siidrikoda, Andre Farmi, Paldiski kalajahutehast ja vähikasvatust TP Invest.

Nii soovime tutvustada oma inimestele projekte ja objekte, mis on ellu viidud just tänu PRIA igapäevasele tööle. Kohtade külastamine annab ka võimaluse saada kliendilt vahetut tagasisidet ning jagada muresid ja rõõme.

Mai alguses käis grupp PRIA teenistujaid külas Lõuna-Eesti piirkonna taotlejatel. Esimesena külastati Rannu Püha Martini kirikut, kus on restaureeritud kiriku põrandat Võrtsjärve Ühenduse Leader-meetmest saadud toetuse ja Elva valla abil.  Koguduse esindajad selgitasid, et maakirikute jaoks ongi vanade hoonete restaureerimisel ainsaks võimaluseks erinevatest fondidest või riiklikest projektidest raha taotlemine, sest koguduse oma vahenditest selliseid taastamistöid teha ei suudetaks. Samas on maakirikud kohaliku kogukonna jaoks olulised objektid nii rahva kokkutoomise kui ka maapiirkondades turismi edendamise seisukohast.

Kodas siidrikoda on saanud PRIAlt mitmeid toetusi näiteks tootmisseadmete soetamiseks. Ettevõtte tegevjuht Sulev Nõmmann näitas siidriteo tagatubasid ning tutvustas kogu tootmisprotsessi – alates sellest kuidas nad valivad siidriteoks parimad  õunasordid, milline vahe on destillatsioonisüsteemidel ja lõpetades sellega milliseid innovatsioonilisi tooteid plaanivad nad teha  tootmisjääkidest.

Ka Andre Farmis andis perenaine Erika Pääbus põhjaliku sissevaate oma ettevõtte tegemistesse. Ta tutvustas  juustu tegemise protsessi selle algusest kuni lõpuni – tutvuti nii farmi oma piimalehmakarjaga, kust tuleb kogu juustutootmiseks vajalik piim, kui ka juustukoja ja -laoga.

Teine grupp PRIA teenistujaid käis aga pikema õppeprojekti raames vaatamas vesiviljelusettevõtteid. Nimelt osalesid juba eelmise aasta oktoobris  PRIA kalanduse valdkonna töötajad erialasel koolitusel Järvamaa Kutsehariduskeskuse kalamajas, kus neile jagati teadmisi valdkonna tööstuste seadmetest ning tutvustati vajalike tootmismehhanismide teoreetilist poolt.

Nüüd avanes võimalus siduda teooria praktikaga ja külastada Paldiski kalajahutehast, mille süsteemide ja liinide abil toodetakse 1% kogu Euroopa Liidu kalajahust ning kalaõlist. Võrdluseks, Eesti kalanduse sektor ise on 0,2% kogu Euroopa Liidu kalandusest. Oli väga innustav kuulata kuidas kogu tehase süsteem on üles ehitatud selliselt, et peale toodangu valmimist on ainsaks tootmisjäägiks kalade kuumutamisel tekkiv jääkvesi. Aga ka selle tarbeks on tehasel oma reoveejaam, et merre tagasi jõuaks vaid puhastatud vesi.

Vähikasvatuses TP Investis Harjumaal tutvustas  talu peremees Ants Kikas ettevõtte vähitiike ja aereerimissüsteeme ja tegi väga põhjaliku ülevaate Eesti vähikasvatuste ajaloost, hetkeseisust ja tulevikuplaanidest. Näiteks hetkel tehakse koostöös Eesti Maaülikooliga jõevähi söötmiskatseid, et arendada välja parim sööt vähkidele.

Meil on hea meel, et toetusraha abiga on Eestimaale nii palju toredaid ettevõtmisi rajatud ning soovime kõigile jõudu oma ettevõtmistes.