PRIA kinnitas 2023. aasta otsetoetuste ühikumäärad

1. detsembril kinnitas PRIA 2023. aastal makstavate otsetoetuste ühikumäärad. Toetuste väljamaksmisega on planeeritud alustada detsembri keskel ning esimesena alustatakse toetuste väljamaksmist põhisissetuleku toetuse taotlejatele.

PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trelli sõnul on hea meel tõdeda, et uue programmperioodi esimeste otsetoetuste ühikumäärad said kinnitatud taas 1. detsembriks. „Teame, et taotlejate jaoks on otsetoetuste väljamaksmine väga oluline ja siinkohal saan kinnitada, et teeme kõik endast oleneva, et toetused jõuaksid klientideni võimalikult kiiresti. Uus programmperiood tõi kaasa uue taotluste menetlemise süsteemi, mille rakendamine esimesel aastal on olnud töömahukas. Seetõttu võib ka otsuste tegemine võtta veidi rohkem aega. Palume kõigil taotlejatel, kes said PRIA-lt järelepärimis- või teavituskirju, neile võimalikult kiiresti, aga kindlasti tähtajaks, reageerida. See aitab otsuste tegemise protsessiga kiiremini edasi minna,“ lisab Tanel Trell.

2023. aastal on otsetoetuste ühikumäärad järgnevad:

  • põhisissetuleku toetus: 107,77 eurot abikõlbliku hektari kohta;
  • täiendav ümberjaotav sissetulekutoetus: 23,08 eurot abikõlbliku hektari kohta;
  • täiendav sissetulekutoetus noortele põllumajandustootjatele: 100,00 eurot abikõlbliku hektari kohta;
  • põllumajandustootmisega seotud toetus puu- ja köögivilja ning marjakultuuride kasvatamiseks: 383,20 eurot abikõlbliku hektari kohta;
  • põllumajandustootmisega seotud toetus tera- ja kaunviljakultuuride kasvatamiseks: 30,10 eurot abikõlbliku hektari kohta;
  • põllumajandustootmisega seotud toetus piimalehma kasvatamiseks: 350,94 eurot abikõlbliku piimalehma kohta;
  • põllumajandustootmisega seotud toetus ammlehma kasvatamiseks: 130,40 eurot abikõlbliku ammlehma kohta;
  • põllumajandustootmisega seotud toetus ute ja kitse kasvatamiseks: 30,19 eurot abikõlbliku ute ja kitse kohta.

Käesoleval aastal on otsetoetuste eelarve üle 196,4 miljoni euro.

Pärast seda, kui PRIA on taotleja maksekorralduse kinnitanud, saab ta andmeid enda toetuse laekumise kohta vaadata e-PRIA teenuses „Maksed ja võlgnevused“.