Põllumeeste abistamiseks on lisandunud mitu uut toetust

Postimehe augustilõpu erinumbris „Silmapaistev põllumajandus“ ilmunud artiklis „Põllumeeste abistamiseks on lisandunud mitu uut toetust“ annab PRIA ülevaate kui palju on tänavu toetusi taotletud ning milliseid taotlusvoore on sel aastal veel oodata.

Muuhulgas saab artiklist lugeda milliseid muudatusi ja uuendusi on oodata peatselt algavas noore ettevõtja toetuses; mida kujutab endast uus toetus koolides mahetoidu pakkumiseks ja milliseid taotlusvoore on lähiajal avanemas investeeringutoetuste valdkonnas.

Samuti saab kiire ülevaate mida uut on uuel programmperioodil oodata otsetoetuste valdkonnas ja kuidas hakkab tulevikus toimuma pinnaseire abil põldude hooldustegevuste kontrollimine; mida kujutab endast käivitunud e-põlluraamatu projekt ning kuidas automaatse andmevahetuse võimalus kasutatavate kommertstarkvaradega võiks tulevikus lihtsustada toetustaotluste täitmist ning milliseid muudatusi toob kaasa 1. jaanuarist 2023 jõustuv erimärgistusega diislikütuse müümise ja ostmise uus kord.

 

Loe Postimehe augustikuu erinumbris "Silmapaistev põllumajandus" ilmunud artiklit SIIT