„Põllumassiivide muudatused“ – teenus uues kuues

Euroopa Liidu regionaalarengu fondi kaasabil sai PRIA valmis uue teenuse – „Põllumassiivide muudatused“.

Teenus on leitav e-PRIAs (e-PRIA – Valdused – Põllumassiivide muudatused). See vahetab välja senise teenuse „Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri ettepanek“. Uus lahendus on vajalik kõikidele pindalatoetuste taotlejatele aastaringseks põllumassiivide ja maastikuelementidega seotud muudatuste kohta tehtavate ettepanekute esitamiseks ning registris tehtud muudatuste vaatamiseks.

Mis muutub uue teenusega paremaks?

  • Jätkuvalt saab esitada muudatusavaldusi põllumassiivide ja maastikuelementide muutmiseks ning registrisse kandmiseks, aga tänu uutele tehnoloogilistele võimalustele on kaart suurem ja joonistamine lihtsam.
  • Lisandub võimalus vaadata endaga seotud põllumassiivide registri seisu ühtses nimekirjas, kus on kõik viimase taotlusaasta taotlusel ja hiljem registrisse lisatud põllumassiivid koos. Seejuures on näha, millal on massiiv viimati üle vaadatud ja piire muudetud, kus ja kui suur on pindalaline muudatus. Samuti saab jälgida, kas põllumassiiv on ülevaatamisel või registrimuudatuste täpsustamiseks välikontrolli suunatud.

Just praegu, s.t enne pindalatoetuste vastuvõtuperioodi, on õige aeg esitada avaldusi sel aastal kasutusse võetavate maade kohta ja lasta registrisse kanda toimunud muudatused olemasolevate põllumassiivide piirides, tehes seda läbi uue teenuse.

Ootame teie tagasisidet kasutusmugavuse kohta. Kirjutage meile aadressil maa [at] pria [dot] ee.