Põllumajandussektorile mõeldud erakorralist toetust taotleb 2298 tootjat

29. juunist 6. juulini sai esitada põllumajandussektorile mõeldud erakorralise toetuse taotlusi. Esialgsetel andmetel taotles toetust 2298 taotlejat. Üks taotleja sai toetust taotleda mitmes valdkonnas.

Erakorralist toetust said taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad või juriidilised isikud, kes tegelevad põllumajandustoodete esmatootmisega tegevusvaldkondades, mida Venemaa Föderatsiooni Ukrainasse sissetungi tõttu suurenenud sisendihinnad ja kehtestatud kaubanduspiirangud on negatiivselt enim mõjutanud.

Kõige enam taotlusi esitati Saaremaalt (312), Pärnumaalt (286) ja Viljandimaalt (207). Järgnevas tabelis on välja toodud taotlejate arv maakondade lõikes:

Maakond

Taotlejate arv

Harjumaa

138

Hiiumaa

99

Ida-Virumaa

52

Jõgevamaa

86

Järvamaa

103

Läänemaa

85

Lääne-Virumaa

177

Põlvamaa

132

Pärnumaa

286

Raplamaa

130

Saaremaa

312

Tartumaa

196

Valgamaa

108

Viljandimaa

207

Võrumaa

187

KOKKU

2298

Kõige enam taotlusi esitati veiseliha tootmise valdkonnas (1192 taotlust), järgnesid lamba- ja kitsekasvatus (464 taotlust), piimatootmine (455 taotlust) ning kartuli-, maasika- ja avamaaköögivilja kasvatus (424 taotlust).

Erakorralise toetuse eelarve on 11,7 miljonit eurot, millest Eesti riigi osa on 9,1 miljonit. Toetuse kavandatav sektoritevaheline jaotus:

•          sealiha tootmine 4,5 mln eurot;

•          piimatootmine 2,51 mln eurot;

•          lamba- ja kitsekasvatus 0,6 min eurot;

•          veiseliha tootmine 2 mln eurot;

•          kartuli-, maasika- ja avamaaköögivilja kasvatus koos köetavate kasvuhoonetega 1,58 mln eurot;

•          broileri-, munakana- ja vutikasvatus 0,36 mln eurot.

Erakorralist toetust antakse kohandamistoetuse ja riigiabina. Kohandamistoetusega  toetatakse piimatootmist, sealiha tootmist ning lamba- ja kitsekasvatust. Riigiabi toetusega toetatakse veiseliha tootmist, kartulikasvatust, köögiviljakasvatust avamaal, maasikakasvatust, köögivilja-, köögivilja- ja maitsetaime-, maasika- ning lillekasvatust köetavas kasvuhoones, broilerikasvatust, munakanakasvatust ja vutikasvatust.

Kohandamistoetus makstakse toetusesaajatele välja hiljemalt 30. septembril 2022. Riigiabi väljamaksmise tähtaeg on 31. detsember 2022. Täpsemat infot toetuse tingimuste ja määramise kohta leiate PRIA kodulehelt.