Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetust taotleb 190 noort ettevõtjat

Eile, 29. novembril lõppes PRIAs põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotluste vastuvõtt. Esialgsetel andmetel esitas taotluse 190 noortalunikku. Kokku taotletakse toetust üle 11 miljoni euro.

PRIA arengutoetuste osakonna teenusejuht Katrin Märss ütleb: „Lõppenud taotlusvoorus esitatud taotluste hulk on viimaste aastate rekord. Samuti on rekordiline taotletud toetussumma, mis ületab taotlusvooruks eraldatud eelarvet üle kahe korra. Esialgsed hindamistulemused avaldame jaanuari esimese nädala lõpuks PRIA kodulehel. Palume taotlejatel nendega esimesel võimalusel tutvuda ning kui taotlejal tekib hindamistulemuste osas küsimusi, siis palume kohe ühendust võtta PRIA arengutoetuste osakonnaga.“

Toetustaotlusi võeti vastu 15.–29. novembril ja toetust said taotleda noored mikro- ja väikeettevõtjad, kes alustavad esmakordselt oma põllumajandusliku tegevusega või noored ettevõtjad, kes võtavad üle vanema või vanavanema toimiva põllumajandusettevõtte.

Tabelis on välja toodud taotlejate arv ja taotletud summad maakondade lõikes:

Maakond

Taotluste arv

Taotletud toetuse summa (eurot)

HARJUMAA

12

720 000

HIIUMAA

2

120 000

IDA-VIRUMAA

2

120 000

JÕGEVAMAA

2

120 000

JÄRVAMAA

5

300 000

LÄÄNEMAA

14

839 786

LÄÄNE-VIRUMAA

13

741 467

PÕLVAMAA

17

1 020 000

PÄRNUMAA

8

480 000

RAPLAMAA

19

1 140 000

SAAREMAA

12

720 000

TARTUMAA

41

2 457 240

VALGAMAA

10

600 000

VILJANDIMAA

13

780 000

VÕRUMAA

20

1 200 000

 

190

11 358 493

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 60 000 eurot ja käesoleva aasta taotlusvooru eelarve on 4,96 miljonit eurot.

Otsused toetuse määramise või mittemääramise kohta kinnitab PRIA hiljemalt 26. veebruaril 2024. Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) maksab PRIA välja 30 tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Teine osa makstakse kliendile kolme kuu jooksul pärast äriplaanis kavandatud kõigi tegevuste elluviimist ning nõuetekohaste dokumentide esitamist.