Põllumajandus- ja Toiduamet: mahetootmine peab tuginema riskide hindamisele ning ettevaatus- ja ennetusmeetmete kasutamisele

Seoses juhtumiga, kus 21 maheettevõtja tatra toodangus esines keelatud aineid, juhib Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) maheettevõtjate tähelepanu sellele, et nad regulaarselt hindaksid ja ajakohastaksid oma ennetus- ja ettevaatusmeetmeid. See aitab vältida mahetoodete saastumist lubamatute ainete või mittemahepõllumajanduslike toodetega.

PTA mahepõllumajanduse ja seemne osakonna peaspetsialisti Marge Thetloffi sõnul esines 21 tootja mahetatra toodangus fosetüül-alumiiniumi ja fosfoonhappe jääke, mis on mahepõllunduses keelatud ja mida nüüd lisaks muudele toimeainete jääkidele kontrollitakse. „Fosetüül-alumiiniumi ja fosfoonhappe jääkide mahetoodangusse sattumise põhjused võivad olla seotud kas mahetootmises lubamatute taimekaitsevahendite või mineraalväetiste kasutamisega,“ kommenteerib Thetloff, lisades, et sarnaste juhtumite vältimiseks tuleb ettevõtjatel püsivalt hinnata oma meetmete tõhusust ja tegevuse usaldusväärsust. Näiteks saab ettevõtja ennetusmeetmena kirjeldada, milliste mahetootmise nõuetega kooskõlas olevate võtetega tagatakse mullaviljakuse säilimine ja taimekahjustajate tõrjumine.

PTA sama osakonna peaspetsialisti Pille Edovaldi sõnul tuleb maheettevõtjatel esmalt kindlaks teha oma tegevuses kriitiliselt tähtsad etapid, kus saastumine lubamatute toodete või ainetega võib olla võimalik. Seejärel tuleb saastumise vältimiseks võtta kasutusele ennetus- ja ettevaatusmeetmed, mis vajavad regulaarset läbivaatamist ning ajakohastamist. „Ennekõike on maheettevõtja ise vastutav mahemääruse nõuete täitmise eest ning ettevaatus- ja ennetusmeetmete rakendamine aitab ettevõtjal neid lihtsamini täita,“ räägib Edovald. „Kui ettevõtja haldab oma tegevusi ja maandab riske, siis on tal kergem leida põhjused, mis tingisid mittevastavused ning need kõrvaldada,“ jätkab ta. „Lisaks saab dokumenteeritud tegevuse kaudu tagantjärele tõendada oma tegevuse nõuetekohasust.“ Samuti on ennetus- ja ettevaatusmeetmete rakendamine ettevõtjale Euroopa Liidu mahemäärusega pandud kohustus.

Kui maheettevõtjal on kahtlus, et mahetoode võib sisaldada mahepõllumajanduses lubamatuid aineid, siis tuleb tal PTA-d koheselt teavitada ja teha ka ametiga koostööd saastumise põhjuste kontrollimisel ja kindlakstegemisel. „Heameel on tõdeda, et on ettevõtteid, kelle ettevaatus- ja ennetusmeetmed töötavad ning maheda nimetusega toode ei jõua kokkuostukohast kaugemale. See tõstab ettevõtja usaldust nii tarbijate kui ka järelevalveasutuse silmis,“ lausub Edovald.

Mahetootmises võib kasutada vaid mahepõllumajanduslikuks tootmiseks sobilikke väetiseid, mullaomaduste parandajad ja taimekaitsevahendeid, mille nimekirja leiad siit Taimekasvatus | Põllumajandus- ja Toiduamet (agri.ee).

 

Lugupidamisega
Merit Pärnpuu
kommunikatsioonispetsialist
kommunikatsiooniosakond
Põllumajandus- ja Toiduamet
_____________________________ 
merit [dot] parnpuu [at] pta [dot] agri [dot] ee (merit[dot]parnpuu[at]pta[dot]agri[dot]ee)
5697 4405
Teaduse tn 2 / Saku, Harjumaa 75501 / pta.agri.ee