Põllumajandus- ja Toiduamet: alates teisipäevast, 1. juunist võib kodulinde taas väljas pidada

Amet tühistab üle-eestilise lindude väljas pidamise piirangud tingimusel, et rakendatakse bioturvalisuse meetmeid.

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammeli sõnul on lindude gripi oht kodulindudele langenud, mistõttu tühistatakse üle-eestilise kodulindude väljas pidamise piirangud. „Kodulinnud võib taas õue lasta, kuid endiselt tuleb rakendada bioturvalisuse meetmeid ning lindude toitmine ja jootmine peab toimuma varikatuse all või siseruumis,“ selgitas Sammel.

Lisaks peavad linnupidajad tagama, et ei oleks kokkupuuteid looduses vabalt elavate lindude ja neilt pärineva nakkusohtliku materjaliga. Selleks tuleb vajadusel kasutada võrku, katust vms eraldusvõimalusi. Endiselt jääb kehtima keeld tuua looduses vabalt elavaid linde kohtadesse, kus samal ajal peetakse põllumajanduslinde või teisi tehistingimustes peetavaid linde.

„Täname kõiki kodulinnupidajaid, kes on olnud mõistvad ning pidanud oma linde siseruumides. Tänu linnupidajate hoolsusele suudeti Eesti lindlates suured puhangud eemal hoida. Meie lähiriikides paraku nii hästi läinud pole ning puhangud on jõudnud ka väga suurtesse lindlatesse,“ tunnustas Sammel.

Jätkuvalt tuleb ametit teavitada hukkununa leitud veelindude (haned, luiged), hulganisti surnud metslindude või surnud röövlindude korjustest helistades infotelefonil +372 605 4767. Kindlasti ei tohiks ise linde kokku koguda ning neid kuhugi toimetada, sellega võite viiruse levikut suurendada. Vajadusel võtab amet ka proovid. Positiivsetest lindude gripi leidudest teavitab amet jooksvalt.

Otsusega saab tutvuda siin.

 

Teate edastas:

Elen Kurvits
nõunik
kommunikatsiooniosakond 
Põllumajandus- ja Toiduamet
elen [dot] kurvits [at] pta [dot] agri [dot] ee  
+372 5865 0594
 

 

1. jaanuarist 2021 alustas tööd Põllumajandus- ja Toiduamet. Uus amet täidab kõiki Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti seniseid ülesandeid ja seob need suured valdkonnad kokku üheks tervikuks. Põllumajandus- ja Toiduameti koduleht pta.agri.ee