Pindalapõhiste toetuste seiramine – mida peavad taotlejad sel aastal silmas pidama?