Oluline info toetuste taotlejatele seoses ebasoodsate ilmastikuoludega

13. juulil fikseeris Vabariigi Valitsus regionaalministri ettepanekul Eestis põuast tingitud ebasoodsad ilmastikutingimused, mis võivad põhjustada põllumajandussektorile majanduslikku kahju ning tekitada raskusi lepingutingimuste täitmisel.

Palume kõigil toetuste taotlejatel tähelepanu pöörata sellele, et kui PRIA kliendil ei ole toetuse nõuet või kohustust võimalik täita vääramatu jõu või erandlike asjaolude tõttu (nt pikaajaliselt kestvad ebasoodsad ilmastikuolud vms), siis tuleb sellest esimesel võimalusel PRIAt teavitada kas e-PRIA vahendusel või saates teavituse e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).

Kõik teavitused vaadatakse eraldi läbi ja kõigi kohta tehakse otsused konkreetsest juhtumist lähtuvalt. Kõikide teavituste osas antakse kliendile tagasisidet e-posti või telefoni teel.

Kuna põud on mõjutanud kogu Eestit, siis ei pea PRIA iga konkreetse teavituse puhul taotleja käest eraldi lisaselgitusi küsima ega hindama, kas just selles kindlas piirkonnas olid ilmastikutingimused ebasoodsad või mitte.

Täpsustavat infot avaldame jooksvalt PRIA kodulehel, sotsiaalmeedias ning e-infokirjas.