Noore ettevõtja toetuse taotluste vastuvõtt lükkub oktoobrikuusse

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse (MAK meede 6.1) taotluste vastuvõtt lükkub augustist oktoobrisse.

Toetus on loodud, et hõlbustada noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamist, aidata kaasa põlvkondade vahetusele põllumajanduses ning suurendada kaasaegsete teadmistega ja kogemustega põllumajandustootjate arvu. Käesoleva aasta vooru eelarve on üle nelja miljoni euro.

2022. aasta taotlemise tingimuste osas on oodata muudatusi.

- Toetuse taotlejale lisandub kohustus läbida enne taotluse esitamist ettevõtlusalane infopäev. Infopäevale osalemine on osavõtjatele tasuta. Infopäevade korraldaja on Maaelu Edendamise Sihtasutus. Infopäevadel osalemise kohta saab täpsemalt lugeda siit.

- Muutub toetuse maksimaalne suurus. Kui varasemalt oli toetuse maksimaalne suurus 40 000 eurot, siis alates käesoleva aasta voorust on see 60 000 eurot.

- Muutub äriplaani pikkuse nõue. Kui varasemalt tuli koostada äriplaan 2 aasta kohta, siis alates käesolevast aastast tuleb see esitada 4 aasta kohta.

Kõikide planeeritavate määruse muudatustega saab tutvuda eelnõude infosüsteemis. PRIA kodulehel avalikustatakse info peale määruse muudatuste vastuvõtmist.