Muutunud on loomade/perede arvu teatamise kord

Muutunud on individuaalselt identifitseerimata ja põllumajandusloomade registrisse kandmata loomade ning mesilas- ja kimalasperede arvu teatamise kord. Vastavalt uuele korrale tuleb registrile teada anda, kui loomade/perede arv on kuu viimase päeva seisuga muutunud. Muutumisest tuleb teatada järgneva kuu 5. kuupäevaks.

Kuna registris loomade/perede algandmed puudusid, siis tuli esmakordselt arv teatada kõigil loomapidajatel, kes peavad oma tegevuskohas individuaalselt identifitseerimata (sh kodulinnud) ja põllumajandusloomade registrisse kandmata loomi/mesilas- ja kimalasperesid. Esmakordne teavitus tuli teha 2021. aasta 31. detsembri seisuga.

Täname kõiki loomapidajaid, kes on enda tegevuskohtades peetavate loomade/perede arvud põllumajandusloomade registrile teatanud.  Käesoleva aasta 27. jaanuari seisuga on loomade/perede arvu teatanud 2618 loomapidajat, teatamata on arv 2887 loomapidajal. Kes ei ole veel loomade/perede arvu teatanud, saavad seda endiselt teha. Palume andmed registrile teada anda võimalikult kiiresti. Kõige hõlpsam on loomade/perede arv teatada e-PRIAs. Esmalt tuleb valida esindatav, kelle nimel toiminguid tehakse. Seejärel valida Registrid > Loomade register > Alusta uut taotlust > Tegevuskohas peetavate loomade arvu teatamine. Loomapidajatele, kes ei ole registrile e-posti aadressi teatanud, saatsime posti teel ettetrükitud vormi, mis tuleb põllumaandusloomade registrile täidetult tagasi saata. Oluline on, et tegevuskohas peetavate loomade/perede arvud on registrisse kantud ning nende muudatuste korral ajakohasena hoitud.

Kuna loomade/perede teatamise uus kord hakkas kehtima talvel, siis tekitas see palju segadust mesinike hulgas. Kindlasti ei ole mesinikel vaja talvel minna oma tarusid avama, et veenduda, mitu peret tarus on. Kui talvel tarudes talvituvate mesilastega midagi erakorralist ei ole juhtunud, siis tuleb mesinikel 31.12.2021. aasta seisuna registrile teada anda talvituma läinud perede arv ehk 2021. aasta 1. novembri seis. Edaspidi tuleb registrit teavitada vaid mesilasperede arvu muudatustest.

Lisainfot saab saates kirja e-posti aadressil loomade [dot] register [at] pria [dot] ee või helistades PRIA registrite osakonna infotelefonil 731 2311 (E-R 9.00-16.00).