Muutub veiste, lammaste ja kitsede tapamajja liikumise sündmuse esitamise kord

Käesoleva aasta 1. veebruarist läheb PRIA üle uuele veiste, lammaste ja kitsede tapamajja liikumise sündmuse teavitamise korrale.

Seni on identset sündmust („tapmine lihaks tapamajas“) teavitanud nii loomapidaja kui ka põllumajandusloomade tapmist korraldanud isik. Tegelikkuses on tegemist kahe erineva sündmusega, kus loomapidaja juures toimub „liikumine tapamajja“ ning põllumajandusloomade tapmist korraldava isiku juures „tapmine tapamajas“. Eelnimetatud kahel sündmusel on tihtilugu ka mõni päev erinev sündmuse toimumise kuupäev ning 20 tegutsemisaasta jooksul on põllumajandusloomade register neid kuupäevi üritanud sünkroniseerida.

Aastate jooksul oleme saavutanud olukorra, kus ligi 98% andmeid esitatakse registrile õigeaegselt ning andmete kvaliteet on oluliselt paranenud. Selline olukord võimaldab üle minna andmete ülesehitusele, kus loomapidaja poolt esitatakse „liikumine tapamajja“ ja põllumajanduslooma tapmist korraldav isik esitab sündmuse nimega „tapmine tapamajas“. Registris kajastatakse tapamajas tapmise sündmus alles juhul, kui mõlemad pooled on andmed esitanud. See tähendab, et edaspidi ei ole loomapidajal võimalik tapamajas tapmise sündmusi registrisse kanda. Tapamajas tapmisega seotud sündmus kantakse registrisse vaid juhul, kui vastavat tegevusluba omav põllumajandusloomade tapmist korraldav isik on konkreetse looma tapmise teostamisest registrit teavitanud.

Loomapidaja jaoks ei muutu võrreldes tänasega muud, kui nii e-PRIA kaudu kui ka pabervormil esitataval „Taotlus liikumise registreerimiseks“ (vorm leitav loomaliik „veised“, „lambad ja kitsed“ lehelt) märgitakse looma tapamajas tapmise korral senise „tapmine tapamajas“ asemele sündmuseks „liikumine tapamajja“.

Tapamajja liikumise sündmuse teavitamise teenuse leiab e-PRIAst:

Vana e-PRIA > Teenused > Veiste, lammaste, kitsede Eesti-sisene liikumine > Looma liikumine tapamajja.

Uue korral puhul muutub veelgi olulisemaks, et põllumajandusloomade tapmist korraldavate isikute esitatud andmed oleksid korrektsed ja õigeaegselt (s.o viie tööpäeva jooksul põllumajanduslooma tapmise päevast arvates) esitatud. Kindlasti lihtsustab sealjuures nende tööd see, kui loomapidajad esitavad pärast looma tapamajja saatmist omalt poolt andmed registrile võimalikult kiiresti.

Lisainfot saab registrite osakonna infotelefonil 731 2311 (E-R 9.00-16.00) või e-posti aadressil loomade [dot] register [at] pria [dot] ee