Muudatused poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse taotlemisel 2022. aastal

Alates 2022. aastast ei kooskõlasta Keskkonnaamet poolloodusliku koosluse hooldamise (edaspidi PLK) toetuse taotlusi e-PRIAs enam taotlusperioodi käigus.

Alates käesolevast aastast edastab Keskkonnaamet senise kooskõlastamise käigus taotlusele lisatud teabe PRIAle enne taotluste vastuvõtmise perioodi algust. Taotleja näeb Keskkonnaameti poolt edastatud PLK toetuse taotlemisega seotud infot e-PRIAs alates toetuse taotlemise perioodi algusest. Sellega muutub PLK taotluse esitamine taotleja jaoks lihtsamaks ja kiiremaks, kuna enam ei ole vaja oodata taotletavatele aladele Keskkonnaameti kooskõlastust.

Taotlemise perioodi alguseks on taotlejal e-PRIAs olemas Keskkonnaameti antud teave poolloodusliku koosluse tüübi, numbri, koosluse pindala ja piiri, hooldamise kuupäeva ning hooldamise viisi kohta. Samuti on olemas info konkreetsele alale kehtivatest lisa- ja eritingimustest, kui need tingimused on kooslusele Keskkonnaameti poolt määratud. Taotleja peab e-PRIAs kinnitama, et nõustub Keskkonnaameti poolt määratud lisa- ja eritingimustega. Kui taotleja kinnitust eri- ja lisatingimuste kohta ei anna, siis selliseid alasid taotlusele lisada ei saa. Kui poolloodusliku koosluse hooldamise viisina on Keskkonnaameti poolt lubatud nii karjatamine kui ka niitmine, siis otsustab taotleja ise, kumma hooldamise viisi ta valib. Oluline on meeles pidada, et ala tuleb hooldada hooldamisviisiga, mis on taotlusel valitud või mille Keskkonnaamet on e-PRIAs määranud. Kui pärast taotluse esitamise perioodi selgub, et taotleja soovib hooldamise viisi muuta, tuleb sellest esimesel võimalusel PRIAle teada anda, esitades e-PRIAs taotluse muudatusavalduse.

Vajalikud juhendid e-PRIA kasutamise kohta lisatakse hiljemalt taotlusvooru alguseks PRIA kodulehele ja taotlusperioodi vältel leiab juhendid ka e-PRIA portaalist vastava teenuse juurest.