Mesinikud saavad taotleda mesilaspere toetust

2022. aastal saavad mesinikud taas taotleda PRIAst toetust mesilasperede pidamise eest. Toetuse eesmärk on aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele ja põllumajanduskultuuride saagikusele. Samuti aitab toetus osaliselt hüvitada mesilaste pidamisega seotud kulusid.

Toetust saab taotleda 1.-16. maini. Taotluse saab esitada vaid elektrooniliselt e-PRIA kaudu. Pärast 16. maid esitatud taotlust menetlusse ei võeta.

NB! Meelespea mesilaspere toetuse taotlemisel.

  • Mesila, milles asuvate mesilasperede kohta toetust taotletakse, peab olema põllumajandusloomade registris registreeritud hiljemalt 30. aprillil.
  • Toetust saab taotleda mesilaspere kohta, keda taotleja 30. aprilli 2022. a seisuga registri andmetel pidas ning kelle pidamisest ta teavitab registrit hiljemalt 5. maiks 2022. a. Kui mesilasperede arv on registrile teada antud 31.12.2021 või hiljem ja see ei ole vahepeal muutunud, siis arvu uuesti teavitama ei pea.
  • Kui mesilasperede arv on registrile teada antud, tuleb e-PRIA kaudu perioodil 1.16. mai esitada PRIAle mesilaspere toetuse taotlus. Pärast mesilaspere toetuse taotluse esitamist veendu, et taotlus on PRIAle esitatud. Selleks kontrolli, kas toetustaotlusel on olemas registreerimise number. Vajadusel küsi abi pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679.

Toetust makstakse ainult nende mesilasperede kohta, keda taotleja 30. aprilli seisuga pidas, kelle pidamisest on põllumajandusloomade registrit teavitatud hiljemalt 5. mail 2022 ja kelle kohta on esitatud toetuse taotlus.

Mesila registreerimise ja mesilasperede arvu teatamise kohta saab täpsemalt lugeda PRIA kodulehelt.

Toetust makstakse riigieelarves ettenähtud vahenditest. Käesoleva aasta eelarve on 800 000 eurot. Ühe mesilaspere kohta makstava toetuse suurus sõltub sellest, kui paljudele mesilasperedele toetust taotletakse.

Mesilaspere toetuse tingimused on sätestatud maaeluministri 06.02.2019. a määrusega nr 12 „Mesilaspere toetus“. Täpsemat infot toetuse nõuete kohta saab lugeda juhendist „Abiks taotlejale“ PRIA kodulehel.

TARU2022