Mesilasperede arvu teatamisest ja mesila registrisse kandmisest

1. detsembril 2021 jõustunud maaeluministri määrus nr 74 tõi kaasa muudatused mesilasperede arvu teatamises.

Esmakordselt tuli kõikidel mesinikel teatada mesilasperede arv 31.12.2021 seisuga (s.t talvituma läinud perede arv). Edaspidi on kohustus teatada ainult perede arvu muutustest kuu viimase kuupäeva seisuga järgneva kuu 5. kuupäevaks. Kui perede arv ei ole muutunud, ei ole vaja arvu uuesti teatada.

Kui plaanite taotleda mesilaspere toetust (taotlusperiood 2.-16.05.2022), siis tuleb mesilasperede arv põllumajandusloomade registrile teatada hiljemalt 5. mail 2022. Kui mesilasperede arv on registrile teada antud 31.12.2021 või hiljem ja see ei ole vahepeal muutunud, siis arvu uuesti teavitama ei pea. Neil juhtudel läheb teatatud perede arv mesilaspere toetuse maksmisel arvesse.

Mesilasperede arvu saab teatada e-PRIAs. Esmalt tuleb valida esindatav, kelle nimel toiminguid tehakse. Seejärel valida Registrid > Loomade register > Alusta uut taotlust > Tegevuskohas peetavate loomade arvu teatamine.

Enne mesilasperede arvu teatamist peab eelnevalt olema registrisse kantud mesila. Tegevuskoha (mesila) registrisse kandmine toimub e-PRIAs. Esmalt tuleb valida esindatav, kelle nimel toiminguid tehakse. Seejärel valida Registrid > Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused > Majandustegevusteade/Loomapidamisega tegelemise teade.

Juhime tähelepanu, et mesilaspere pidajale antakse mesilaspere toetust mesilaspere kohta, keda mesinik pidas põllumajandusloomade registri andmete kohaselt 30. aprilli seisuga ja kelle pidamisest on ta registripidajat teavitanud hiljemalt 5. maiks. Kui mesilasperedele soovitakse 2022. aastal mesilaspere toetust taotleda, peab mesila, kus mesilaperesid peetakse, olema registrisse kantud hiljemalt 30. aprillil 2022.

27. aprilli seisuga oli registris 5901 mesilat, neist 4386 mesilas oli teatatud ka mesilasperede arv.