MES nõuandeteenistuse pindala- ja loomatoetuste infopäevad toimuvad 6. kuni 27. aprillini 2023. a

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõuandeteenistus korraldab enne peagi algavat pindalatoetuste taotlusvooru kokku 16 infopäeva, mille eesmärgiks on selgitada põllumajandustootjatele 2023. aastal rakendatavate pindala- ja loomatoetuste saamise nõudeid, sh eelmise perioodiga võrreldes tehtud muudatusi ning taotlemist e-PRIA keskkonnas.

Pindala- ja loomatoetuste infopäevad toimuvad 6. kuni 27. aprillini 2023. a. Kolm infopäeva toimuvad veebis ning 13 kontaktsena. Kõik infopäevad algavad kell 10.00. Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine.

Infopäevade ajakava ning registreerimisvormid leiab MESi kodulehelt.

Infopäevad on osalejatele tasuta. Tegevust toetab  Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD)
MAK 2014-2020 „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“.